Frodig grönska ger problem

Av
Helene Nordgren

KRISTIANSTAD. Sommarens regnande har gjort våra trädgårdar frodiga. Ibland letar sig växtligheten över staket och tomtgränser. Det kan ge bekymmer med såväl framkomlighet som trafiksäkerhet.

Stadsbyggnadskontoret i Kristianstad får samtal om skymmande buskar och renhållarna har svårt att nå fram till alla kunder.
- Vi har problem med att komma fram med våra sopbilar på ganska många ställen i kommunen för närvarande, säger Thomas Falkstrand, driftschef, på Renhållningen i Kristianstad.

Oftast handlar det om att privata fastighetsägare inte klipper träd och buskar i tillräcklig omfattning.
- Det kan även gälla enskilda vägar som inte sköts. De boende i området vet kanske inte vem som bär ansvaret för underhållet, säger Falkstrand.

Renhållningen får ofta ägna sig åt detektivarbete för att ta reda på vem som är skyldig att hålla efter de enskilda vägarna.
-Vårt råd är att man som kund håller sig informerad om vem som bär ansvaret för vägunderhållet där man bor och att det förs en dialog mellan grannarna om det. Det är ju kundens del i avtalet att bil- och gångvägar fram till sopkärlen är framkomliga.

Om sopbilen inte kommer fram kan det hända att kärlen inte heller töms.
- Ibland får våra anställda gå en lång sträcka för att hämta tunnorna. Då riskerar kunden att bli fakturerad för den extra tid som det arbetet tar. Våra förare har dock en hög servicenivå och försöker först lösa situationen med att prata med abonnenten, säger Thomas Falkstrand.

Enligt reglerna från renhållningen, som även är ett krav från räddningstjänsten, ska den fria körvägen vara minst 3,5 meter bred.  På stadsbyggnadskontoret är det inte ovanligt med samtal från privatpersoner som klagar på dålig sikt i trafiken på grund av hög växtlighet i korsningar och vid utfarter från villatomter.
- Många vill ju ha en insynsskyddad trädgård men tänker inte alltid på att växtligheten ställer till det i trafiken. Speciellt viktigt att ha i åtanke om tomten gränsar till en korsning med bilväg eller gång- och cykelväg, säger Petra Mohager på Stadsbyggnadskontoret i Kristianstad.

Vid klagomål åker personal ut till de aktuella platserna och inspekterar.
- Oftast löser vi det hela med en kontakt med fastighetsägaren. Skulle det inte hjälpa så så kan det bli ett föreläggande, men det är mycket ovanligt att det behöver gå så långt, säger Mohager.

VISSTE DU ATT:
Häckar och buskar får inte växa över tomtgränsen. Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana ska du se till att det finns fri höjd för trafikanterna.

Den fria höjden som krävs är:
* Över gångbana – minst 2,5 meter.
* Över cykelväg – minst 3,20 meter.
* Över körbana – minst 4,5 meter.

Träd som hindrar ljuset från gatubelysningen måste beskäras av den som äger fastigheten som trädet står på (källa: Stadsbyggnadskontoret Kristianstad).

Publicerad 20 July 2012 09:50

Lokaltidningen Hässleholms nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag