Förskolornas handlingsplan uppdateras

HÄSSLEHOLM. För att öka kvaliteten i undervisningen i förskolan och förskolans måluppfyllelse så har nu regeringen gett Skolverket i uppdrag att se över förskolornas läroplaner.
Enligt utbildningsminister Gustav Fridolin är anledningen till översynen att den 20 år gamla läroplanen inte ger tillräckligt stöd i arbetet och behöver bli mer modern.
Han anser också att den pedagogiska kvaliteten skiljer sig mellan förskolorna, vilket kan ge konsekvenser för likvärdigheten i barnens vidare utbildning.
Christer Pettersson, verksamhetschef förskola, Hässleholms kommun ser dock att förskolorna i Hässleholms kommun håller en jämn kvalitet.
– Jag bedömer att Hässleholms kommuns förskolor generellt håller en god kvalitet. Tack vare en medveten satsning och en generös ”delarkultur”, som alltid varit signifikativt för förskolan, ser vi idag en relativt likvärdig förskola.
Samtidigt ser han uppdateringen av läroplanen som något som kan göra förskoleverksamheten ännu bättre.
– Ja, en av kvalitetsaspekterna som genomsyrar arbetet på våra förskolor är viljan att hela tiden utvecklas och bli bättre. De förändringar i läroplanen som sannolikt kommer att göras, blir då en naturlig del av det systematiska utvecklingsarbetet som vi bedriver i Hässleholms kommun. Världen förändras ständigt och det kommer förskolan att göra också.
På Fornbackens förskola i Hässleholm, jobbar man dagligen efter läroplanen och förskolechef, Ulrika Wahlqvist ser positivt på att läroplanen uppdateras kontinuerligt.
– Den finns med i vårt dagliga arbete och det är bara bra att den uppdateras med tiden, senast 2010 gjordes en revidering och det är vår skyldighet att följa den i vår verksamhet.
Den översyn som Skolverket har fått i uppdrag att genomföra innebär att läroplanen ska förtydligas och uppdateras. Områden som ska ses över är bland annat utvärdering för ökad måluppfyllelse, barns rätt till trygghet, integritet och omsorg, begreppet undervisning, jämställdhet, hållbar utveckling och hälsosam livsstil. I översynen ska Skolverket även beakta myndighetens tidigare förslag till komplettering av läroplanen i frågan om hur barnens digitala kompetens kan stärkas i förskolan.
Skolverket ska därutöver lämna in en plan för genomförandet av uppdraget och vilka områden i läroplanen som kan bli föremål för ändringsförslag till Regeringskansliet senast den 29 september 2017. Uppdraget ska sedan redovisas senast den 23 mars 2018.

Publicerad 12 May 2017 07:00

Lokaltidningen Hässleholms nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag