Vill inte äta middag med kungen

”En statschef ska tillsättas via demokratiska val, inte via samlag”

Av
Markus Celander

SKÅNE. Nyligen fyllde kung Carl XVI Gustaf 71 år. Något som socialdemokratiska riksdagsledamoten Yasmine Larsson inte fäste någon större vikt vid. Hon är nämligen ordförande i Republikanska föreningen.
– Allt fler svenskar får upp ögonen för att vårt statsskick inte hör hemma i en demokrati, säger hon.
29 år gammal är helsingborgaren Yasmine Larsson en av de yngsta ledamöterna i riksdagen. Sedan 2015 är hon även ordförande i Republikanska föreningen, som verkar för monarkins avskaffande.

Hon berättar att hon varit republikan så länge hon kan minnas – en inställning hon alltid varit tydlig med i politiska sammanhang.
– Jag har till exempel tackat nej till kungamiddagar, och det är antagligen av den anledningen som jag föreslogs till ordförande för Republikanska föreningen.

Varför vill du inte äta middag med kungen?
– Monarki inget demokratiskt statsskick. Vi förväntas niga och nia dem, och behöver kungen gå på toaletten under middagen måste alla som sitter runt bordet resa sig upp. Det ingår helt enkelt inte i mitt politiska uppdrag att gå på kungamiddag.

De senaste åren har Republikanska föreningen synts allt mer i den politiska debatten, enligt Yasmine Larsson.
– Vi var till exempel med och överklagade beslutet från ett antal skånska kommuner om att skänka pengar till prins Oscars dopgåva, en lekplats. Och förvaltningsdomstolen gav oss rätt.

Republikanska föreningen når ut i media mycket mer än förr, menar Yasmine Larsson.
– Vi har varit tydliga i våra ställningstaganden, och när något händer inom kungafamiljen ringer media numera oss för en kommentar.

Dessutom är lokalavdelningarna allt mer aktiva med att dela ut flygblad på gator och torg, berättar hon – föreningen, med sina drygt 11 000 medlemmar, känner medvind.

Tendensen är att de som stödjer monarkin blir färre, medan republikanerna blir fler. Men fortfarande vill en majoritet av svenska folket behålla statsskicket – 65 procent mot 24 procent.
– Det är inte bara en generationsfråga, men helt klart ökar engagemanget för republik bland unga. De har inte den koppling till kungafamiljen som äldre har, utan inser att det är fullkomligt orimligt att en familj är odemokratiskt tillsatt och står över alla andra.

Republikanska föreningen vill folkomrösta om monarkins avskaffande. Men för det krävs att de har den folkliga opinionen med sig, menar Yasmine Larsson.
– De politiska partierna kommer aldrig att lyfta frågan annars.

Men två tredjedelar av befolkningen vill behålla kungen?
– Jag tror inte att en folkomröstning, även om den skulle hållas inom den närmsta tiden, skulle ge ett sådant resultat. Jag tror att fler skulle tagit ställning för demokrati när det verkligen gäller, för de allra flesta människors värderingar går helt emot monarkin.

Rojalister menar att kungahuset samlar nationen?
– Jag tror att det som svenskarna egentligen samlas kring är demokratin och alla människors lika värde. Vi har ju statsrepresentanter att samlas kring, som vår statsminister. Jag tror att många kände en trygghet i hans agerande efter det hemska terrordådet i Stockholm nyligen.

Vad ska kungafamiljen hitta på om det blir republik?
– De får själva bestämma vad de ska göra. De har ju gott om pengar så jag tror inte att de behöver söka jobb om de inte vill det. Och de som vill kan ju fortsätta att följa dem på samma vis som de följer andra kändisar.

Upplever du frågan som affekterad i privata sammanhang?
– Nej, tvärt om, jag upplever den även där som jag upplever tendensen i stort – att allt fler får upp ögonen. Folk har inte tänkt så mycket på detta tidigare, det har ju alltid varit så här, därför har det fått fortsätta att vara så. Men fler och fler börjar inse att monarkin är otidsenlig och odemokratisk.

Men kungen har väl ingen makt att tala om?
– Inte på pappret. Sedan Torekovsöverenskommelsen 1971 ska kungen inte uttala sig om politik, men han gör det ändå. Det händer att han påverkar opinionen nu senast angående bygget av Nobel Center i Stockholm. Jag lägger ingen vikt vid vad han säger, utan att han över huvud taget gör det. 

Det handlar inte om kungen som person, betonar Yasmine Larsson.
– Men det kvittar om han är trevlig eller inte. Fortfarande är det så att han inte tillsätts demokratiskt, vilket innebär att vi precis lika gärna kunnat få en otrevlig statschef. En statschef ska tillsättas via demokratiska val, inte via samlag.

Vem ska vara statschef?
– Det finns inget likhetstecken mellan republik och presidentialism. Vi har redan det som behövs för att ersätta kungen, som statsministern eller talmannen.

Får du uppleva republik?
– Ja, det är jag helt övertygad om. Jag vet att de kommande generationerna inte accepterar en statschef som inte är demokratiskt vald. Att avskaffa monarkin görs inte över en natt, men vi är inte ute på djupt vatten här – många andra EU-länder har avskaffat monarkin.

Publicerad 13 May 2017 08:00

Lokaltidningen Hässleholms nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag