Miljoner i EU-stöd till Hässleholms kommun under 2016

HÄSSLEHOLM. Sedan 2009 arbetar Hässleholms kommun fokuserat med att stärka det EU-relaterade utvecklingsarbetet. Varje år görs en redovisning av de projekt som fått projektmedel från någon av EU:s fonder och nyligen sammanställdes summan för EU-medel under 2016 till cirka 6,5 miljoner. Hässleholms kommun har varit ägare till fem olika EU-stödda projekt under förra året. Under 2016 fick Hässleholm bland annat EU-medel för projekt för fokus på en ökad integration. Även projekt med fokus på att underlätta för att starta företag i kommunen och olika insatser för erfarenhetsutbyte mellan kommunala verksamheter i olika EU-länder fick stöd.
–  Vi tycker att det är mycket viktigt att kommunens verksamheter använder sig av möjligheten att söka stöd från olika EU-program, säger kommunens tillväxtchef Mikael Kipowski i ett pressmeddelande och menar också att han tycker att det är mycket viktigt att kommunens verksamheter använder sig av möjligheten att söka stöd från olika EU-program.
– Det ekonomiska stödet bidrar både till att vi kan genomföra utvecklingsprojekt som annars inte skulle bli av i kommunen, och till ett ökat samarbete mellan EU-länderna på en lokal nivå. Det är mycket positivt för Hässleholms arbete för en hållbar tillväxt.
Även projekt med fokus på att underlätta för att starta företag i kommunen och olika insatser för erfarenhetsutbyte mellan kommunala verksamheter i olika EU-länder fick stöd.

Publicerad 16 May 2017 16:00

Lokaltidningen Hässleholms nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag