Drygt 2100 hektar kommunala naturreservat i Skåne

SKÅNE. Sverige får allt fler naturreservat. I Skåne har hittills 17 kommuner tagit steget och inrättat 40 kommunala naturreservat. Vilket innebär att Sverige har 387 kommunala naturreservat på totalt 42 000 hektar. Merparten av Sveriges naturreservat har bildats av länsstyrelser men under de senaste åren har även många kommuner börjat skydda mark, främst i tätortsnära lägen. En studie visar att 68 procent av kommunerna ser behov av att skydda mer tätortsnära områden. Kommuner som inrättar naturreservat kan beviljas upp till 50 procent i bidrag till intrångsersättning eller för minskning av marknadsvärdet på kommunens egna fastigheter från Naturvårdsverket. För att förbereda inrättandet kan kommunen också beviljas så kallat LONA-bidrag.

Publicerad 17 May 2017 14:00

Lokaltidningen Hässleholms nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag