C:

Låt homosexuella män ge blod som alla andra

Vill ha bort ettårigt celibatkrav på homosexuella män

Av
Markus Celander

SKÅNE. Centerpartiet i Skåne har lagt en motion i regionfullmäktige om att homosexuella män ska få donera blod på samma villkor som alla andra.

– Vi behöver blod i Skåne, och då är det både orimligt och orättvist att vi exkluderar en hel grupp, säger Birte Sandberg, gruppledare för C i Skåne.

Enligt Socialstyrelsens regler måste homosexuella män ha levt i celibat i minst 12 månader för att få lämna blod. För heterosexuella finns ingen sådan här karensregel från Socialstyrelsen, däremot har blodcentralerna en egen regel om tre månaders karens.

Motivet till denna särbehandling av homosexuella män är, enligt Socialstyrelsen, att dessa löper 50 gånger högre risk än heterosexuella att drabbas av hiv-smitta.

– Men hur kontrollerar de om en man inte haft sex med en annan man det senaste året? En heterosexuell kan ju ha haft sex med en ny partner och sedan kanske lämna blod tre veckor senare, säger Birte Sandberg.

Förutom det faktum att Skåne behöver blod, så ser Birte Sandberg och hennes parti det som en rättvisefråga.

– Patientsäkerheten måste naturligtvis komma i förta hand, men vi menar att mot bakgrund av de kunskaper vi har om hiv idag så är tiden mogen för att samma regler ska gälla för alla. Hur det sedan ska se ut i detalj lämnar vi till experterna att besluta. RFSL, till exempel, förespråkar fyra månaders karens för alla.

Centern föreslår nu i en motion att Region Skåne ansöker hos regeringen om att under fem år få bli en försöksregion, där homosexuella män kan vara blodgivare på samma villkor som alla andra.

Magnus Kolsjö, vice förbundsordförande i RFSL, förklarar att RFSL:s argument för sänkt karenstid för homosexuella män inte handlar om rättvisa.

– Det är ingen mänsklig rättighet att ge blod, och det finns ju karenstider även för andra, till exempel om du varit utomlands. Men detta att det finns människor som vill hjälpa till att rädda liv, och inte får det på grund av administrativa hinder som saknar grund i vetenskapen, är orimligt.

 

Idag finns tester som påvisar hiv-infektion redan sex veckor efter smittotillfället. 

– Vi menar att det finns grund för att sänka till fyra månader, utifrån de framsteg som gjorts i forskningen. Vi behöver blod i landet och då är det ett dåligt sätt att jobba när man utestänger personer som vill ge blod, säger Magnus Kolsjö.

Agneta Holmström, enhetschef på Socialstyrelsen, skriver i ett mejl till Lokaltidningen:

”Socialstyrelsen har för avsikt att se över nu gällande föreskrift och har tillsammans med Folkhälsomyndigheten startat ett arbete att utreda om den nuvarande avstängningstiden på 12 månader efter sexuellt riskbeteende/riskexposition som finns i SOSFS 2009:28 om blodverksamhet kan förkortas till exempelvis 6 månader med hänsyn till aktuell kunskap. Detta arbete har startats upp men jag kan idag inte säga när det kommer att vara klart.”

Om en hiv-smittad person testas exempelvis endast ett par dagar efter smittotillfället, och inga antikroppar mot hiv kan påvisas, så är detta blod ändå hiv-infekterat och kan inte doneras.

Agneta Holmström igen:

"Som blodgivare har du ett stort ansvar att meddela om du haft ett riskbeteende som skulle kunna innebära risk för att smitta. Varje gång du ger blod fyller du i en hälsodeklaration där du intygar att de uppgifter du lämnar är korrekta . Där berättar du om du på något vis kan ha varit utsatt för blodsmitta  eller risk för. Varje gång testar man för hepatit B och C, hiv och syfilis. Din blodcentral kan då bedöma om du måste vänta en tid eller avstå helt från att ge blod."

Publicerad 09 August 2017 06:00

Lokaltidningen Hässleholms nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag