Kommunen står fast vid att inte låta privata aktörer gräva ner fiber på kommunal mark

HÄSSLEHOLM. Hässleholms kommun har nekat privata aktörer tillgång till kommunal mark för att gräva ner fiber. Men nu har Konkurrensverket beslutat att Hässleholms kommuns val att neka privata företag tillgång till kommunal mark för att gräva ner fiber strider mot Konkurrenslagen. Idag kom Konkurrensverkets stämningsansökan, där man anser att Hässleholms kommun måste låta andra än kommunen själv gräva ner fiberkabel för bredband. Något Hässleholms kommun anser är fel.

– Vi fick ta del av stämningsansökan och kommer nu att gå igenom den noga innan vi kan bemöta den närmare. Men Hässleholms kommuns inställning är precis som tidigare att vi har agerat rätt. Vi kommer därför att hävda vår ståndpunkt och bestrida stämningsansökan i Patent- och marknadsdomstolen, säger kommunjurist Magnus Gjerstad i ett pressmeddelande.

Konkurrensverket anser dock att kommunens agerande har stridit mot Konkurrenslagen. Och det ställs i stämningsansökan också krav på att förbudet kombineras med ett vite på 25 miljoner kronor som kommunen kan få betala om de inte följer domstolens beslut.

Publicerad 12 September 2017 09:15

Lokaltidningen Hässleholms nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag