Bibliotekspersonal tvingas allt oftare hantera stök i lokalerna

HÄSSLEHOLM. Många bibliotek vittnar om en allt mer obekväm situation. Allmänt stök i lokalerna och fylleri förekommer allt oftare och på Hässleholms bibliotek känner man igen sig i problematiken.

– Ja, man pratar ju med kolleger runt om och det är många som upplever att det blivit stökigare på våra bibliotek, berättar Catrin af Malmborg, bibliotekarie, Hässleholms bibliotek.

För några dagar sedan kom en påverkad man in och skrek på personalen och väktare fick tillkallas för att avvisa mannen och för några veckor upptäckte man något som liknade skotthåll i flera av sina fönster.

– Vi haft lite problem med ungdomsgäng som hänger här och för en del oväsen och sedan blir otrevliga när de får en tillsägelse. Vi upplever nog att respekten för vuxna inte finns där på samma sätt som för några år sedan och det är lite tråkigt. Samtidigt har vi ett väldigt bra samarbete med väktarna i Hässleholm som är här emellanåt, vilket känns väldigt bra, säger Catrin af Malmborg.

Att problemen på biblioteken eskalerat de senaste åren tror Anna Troberg, förbundsordförande i DIK, beror på att allt fler individer rör sig i samhällets marginaler.

– Biblioteket är ett av få ställen som fortfarande finns kvar där man kan gå in och sätta sig utan några krav och utan att det kostar något. Historiskt sett har bibliotekarierna tagit stort socialt ansvar, men ansvaret kan inte helt dumpas på dem. Samhället måste hjälpas åt. Det man borde se över är tillgången på medborgarkontor, socialkontor och fritidsgårdar

Hon berättar hur hotfulla situationer ofta uppstår i samband med medieinköp på biblioteken.

– Något som vi märker av starkt när vi är ute på biblioteken är hur man i allt högre grad utövar påtryckningar mot personalen, vad gäller vad som köps in och vad som gallras. Ofta handlar det om specifika grupperingar, som vill att deras åsiktsbildning lyfts fram. Det är ett hot mot demokratin. En del av bibliotekariernas uppdrag är att hitta en bredd och en balans i utbudet.

– Ja, eftersom vi ligger nära tågstationen blir det lätt så att man börjar sin dag där och sedan går över till biblioteket och ibland somnar i någon soffa, vilken kan få andra besökare att ilskna till och skapa en konflikt besökarna emellan, berättar Catrin af Malmborg.

Enligt Catrin af Malmborg är det dock inte allt för ofta som personalen får ta emot personliga hot, även om det förekommit.

För att komma till rätta med problemet menar förbundet att det behövs mer pengar, dels för handlingsplaner och krisberedskap för att hantera situationer när de uppstår, men även för att kunna få bort ensamarbete och anställa väktare där det behövs.

– Det här är ett allvarligt arbetsmiljöproblem som måste tas på allvar, säger Anna Troberg.

I förbundets senaste enkät svarade fyra av tio personer att känner en social oro och får tar emot kränkande tillmälen och anser att våldet har ökat de senaste två åren och mer än varannan anger att hot har blivit vanligare.

En fjärdedel av de svarande uppger att de upplever social oro flera gånger i veckan, vilket är sju procentenheter mer än 2015.

Paola Nordgren

Sanna Hjalmarsson

Publicerad 06 October 2017 07:00

Lokaltidningen Hässleholms nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag