Ny hastighet på väg 19 ska rädda liv

Men några fler åtgärder på vägen finns inte i några framtida planer

SKÅNE. Den 20 november förändras hastigheterna på väg 19 från Ystad till trafikplats 23 i Östanå. Målet är enligt Trafikverket att rädda liv.

I vinter blir riksväg 19 mellan Ystad och Stora Herrestad en mötesfri väg (2+1-väg) med mitträcke. Syftet är att höja trafiksäkerheten och framkomligheten på vägen. Hastigheten höjs där till 100 kilometer i timmen och strax efter Broby mot trafikplats Östanå medan andra sträckor på vägen, bland annat vid Nöbbelöv och Bjärlöv, sänks från 90 till 80 kilometer i timmen.

"Rätt hastighet på vägen räddar liv. Om alla håller hastighetsgränserna kan nära 80 liv räddas varje år", skriver Trafikverkets regiondirektör Lennart Andersson i en utredning.

Väg 19 sträcker sig från Ystad i söder till Östanå i norra Skåne. Den är en viktig transportled för både godstransporter från utlandet, till pendling- och kollektivtrafik och förbindelse för turister som vill resa norrut i Sverige via E22, E4 och väg 23 eller söderut genom Skåne till Österlen.

År 2025 räknar Trafikverket att 4 600 fordon dagligen kommer att trafikera väg 19. Förslaget om nya hastigheter på olika sträckor längs vägen görs utifrån vägarnas standard. Efter att förslaget varit ute på remiss har flera instanser svarat att väg 19 bör byggas om till högre hastighetsstandard.

Omkring 120 mil väg kommer att få högre hastighet då de skånska vägarna ska rustas upp. Det kommer enligt Trafikverket sparar nio liv årligen. 2019 planeras sträckan mellan Bjärlöv och Broby byggas om till mötesfri då vägen är hårt trafikerad och trafiksäkerheten är låg. Däremot finns inga fler åtgärder för väg 19 i Region Skånes trafikplanering.

"Vad Trafikverket kan utröna så kommer inte någon etapp av väg 19, vad gäller ombyggnad till mötesfri väg med mitträcke på den delen som får sänkt hastighet, att ingå i regional transportplan för Skåne län före 2025.", uppger Trafikverket.

Publicerad 15 November 2017 08:00