Ökade kostnader för olovliga boplatser på kommunal mark

HÄSSLEHOLM. Olovligt boende på kommunal mark är ett problem för Hässleholms kommun. EU-migranter utan tillstånd etablerar boplatser men tekniska förvaltningen har i uppdrag från kommunledningen att enligt gällande lagstiftning riva olovliga boplatser. I år har tekniska förvaltningen hittills tagit bort sju boplatser till en kostnad av cirka 180 000 kronor. KSAU föreslog vid sitt senaste möte att tekniska nämnden för 2017 tillförs 200 000 kronor för nedlagda kostnader. Ärendet har gått vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Publicerad 17 November 2017 11:00