Allt fler hatbrott mot asylboenden i Sverige

De flesta hatbrott görs på grund av rasistiska motiv visar ny statistik

SVERIGE/SKÅNE. Under 2016 identifierade Brå 6 415 polisanmälningar med hatbrottsmotiv. Det är färre än 2015 men fortfarande på en högre nivå än tidigare. Anmälningar kopplat till asylboenden har ökat. Det visar ny statistik från Brottsförebyggande rådet, Brå.

Antalet anmäla hatbrott på asylboende har ökat, från en till sex procent mellan 2014 till 2016.

– Det gäller dels främlingsfientliga/rasistiska hatbrott mot befintliga eller planerade asylboenden, eller hatbrott mellan personer som bor eller arbetar på asylboendet, säger Carina Djärv, utredare på Brå i ett pressmeddelande.

I polisregion syd anmäls 59 hatbrott per 100 000:e invånare, där endast fyra procent klarats upp och nästan hälften, 48 procent, blivit nedlagda efter utredning.

I Malmö anmäldes 222 hatbrott där majoriteten var av främlingsfientlig/rasitisk karaktär. De flesta brott rör sig om olaga hot/ofredande eller våldsbrott, enligt Brå:s rapport Hatbrott 2016.

I sin rapport visar Brå att bara en liten del av alla hatbrott anmäls till polisen. Sedan den förra mätningen har anmälningarna minskat med åtta procent, medan hatbrott med antiromska och antisemitiska hatmotiv minskat med en tredjedel vardera.

– Utifrån den här statistiken är det svårt att säga vad minskningen av dessa två motiv beror på. När antalet anmälningar statistiskt sett är lågt kan det bli stora skillnader från år till år. Därför är det bättre att fokusera på att se tendenser över tid istället för att tolka utvecklingen från ett år till ett annat, säger Ava Isolde Faramarzi, utredare på Brå.

Brå uppskattar att de flesta anmälda hatbrott gjorts på grund av främlingsfientliga/rasistiska motiv, desto färre på grund av islamofobiska, antisemitiska eller mot sexuell läggning.

Rapporten visar också att nästan sex procent av elever i årskurs nio utsatts för främlingsfientliga brott och många har utsatts flera gånger. Av de folkvalda politikerna framgår att 6,9 procent blivit utsatta för hatbrott, främst av främlingsfientligt och antireligiöst motiv.

FAKTA

  6 415 brottsanmälningar från år 2016 identifierades med ett hatbrottsmotiv.

  72 procent (nästan 4 610 anmälningar) hade främlingsfientliga/rasistiska motiv (varav knappt 910 afrofobiska och knappt 160 antiromska).

  9 procent (drygt 550 anmälningar) hade ett motiv som rörde sexuell läggning.

  7 procent (knappt 440 anmälningar) hade islamofobiska motiv.

  5 procent (knappt 290 anmälningar) hade kristofobiska motiv.

  4 procent (drygt 270 anmälningar) hade andra antireligiösa motiv.

  3 procent (drygt 180 anmälningar) hade antisemitiska motiv

  1 procent (lite mindre än 80 anmälningar) hade transfobiska motiv.

  Av samtliga hatbrottsärenden som anmäldes 2015 och som handlades fram till och med 31 maj 2017 personuppklarades 4 procent.

  1,9 procent av befolkningen (16–79 år) i Sverige (uppskattningsvis 145 000 personer) utsattes för 255 000 främlingsfientliga hatbrott under 2015 (NTU 2016).

  6,9 procent av de tillfrågade förtroendevalda uppgav att de blivit utsatta för hatbrott i sin roll som politiker under 2016 (PTU 2017).

  Bland de förtroendevalda som utsatts för hatbrott var det vanligast att utsättas för ett främlingsfientligt motiv (87 procent) följt av ett antireligiöst (45 procent). Sexuell läggning angavs som motiv av 17 procent av de hatbrottsutsatta politikerna, medan könsöverskridande identitet eller uttryck angavs som motiv av 13 procent.

  5,8 procent av eleverna i årskurs nio uppgav utsatthet för främlingsfientliga hatbrott under 2015 (SUB 2015), varav 53 procent utsattes fler än en gång under året.

  2,8 procent av eleverna i årskurs nio uppgav utsatthet för antireligiösa hatbrott under 2015 (SUB 2015), varav 46 procent utsattes fler än en gång under året.

  1,4 procent av eleverna i årskurs nio uppgav utsatthet för hatbrott med sexuell läggning som motiv under 2015 (SUB 2015), varav 64 procent utsattes fler än en gång under året.

Källa: Brå-rapporten Hatbrott 2016 (2017:11)

Publicerad 15 December 2017 07:00

Lokaltidningen Hässleholms nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag

Indisk författare till Hässleholm

Janesh Vaidyas böcker har sålt i över 130000 exemplar bara i Sverige och har översatts till 6 språk och förra året lyssnade 4500 svenskar till Vaidyas föreläsning ‘Energize your life’ Den indiske författaren och ayurvedapraktikern föreläser på sin turné i år om vilka redskap vi ska använda oss av för att leva ett liv fyllt av energi.

– Jag har bjudit in honom till Hässleholm och det är fantastiskt att han kommer. Jag önskar att många får chansen att träffa och lyssna på honom, säger Heike Burenhult, arrangör och MediYogainstruktör i Hässleholm.

Den nya boken med titeln "Lev som du drömmer" är fylld med insikter och övningar för att kunna förstå sina tankar och känslor, allt för att man lättare ska kunna leva det liv du själv drömmer om.

– Janesh Vaidya är en oerhört populär föreläsare och bjuder som alltid på en blandning av allvar och skratt, aha-upplevelser i sina föreläsningar. Hans intäkter används delvis för att bjuda in en deltagare i varje stad till hans retreat i Kerala. En oförglömlig upplevelse med ayurvedisk mat, behandlingar och eget yogaprogram, berättar Heike Burenhult.

Den 22 oktober kommer han även till Kristianstad för en föreläsning.