Förslag:

Ny lag ska underlätta för kameraövervakning

Enklare och snabbare möjligheter att få tillstånd

SVERIGE. Det ska bli lättare för polis och kommuner att få tillstånd till kameraövervakning. Dessutom ska polisen utan tillstånd bland annat få bevaka grov våldsbrottslighet under en tid. Det föreslår regeringen i en ny lag.

Redan idag arbetar polisen med kamerabevakning i brottsförebyggande och trygghetsskapande syfte. I bland annat Malmö finns redan idag bevakning på större platser och snart sätts både skottsensorer upp i centrum och ett tjugotal kameror i Rosengård.

– Det handlar om brottslig verksamhet där ett fåtal förstör för andra. Det vill vi bekämpa och syftet med kamerorna är både att förebygga och utreda de brott som ändå begås, har biträdande polisområdeschef Mats Karlsson tidigare sagt till Lokaltidningen.

Möjligheterna ska bli bättre att få använda kameror på platser med exempelvis brottslighet och ordningsstörningar. För att öka tryggheten ska polisen och kommuner enligt förslaget få enklare och snabbare möjligheter att få tillstånd, samtidigt som kamerabevakning på tåg, stationer och sjukhus ska underlättas.

"Polismyndigheten och Säkerhetspolisen får dessutom möjlighet att under tre månader använda kamerabevakning utan tillstånd, för att till exempel motverka terrorbrott, grov våldsbrottslighet och narkotikahandel. I dag får myndigheterna bara kamerabevaka utan tillstånd i en månad", skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Kamerabevakning av till exempel köpcentrum, medieredaktioner och religiösa samfunds lokaler blir tillståndsfri. Däremot kommer tillstånd fortsatt krävas för myndigheter och andra som utför uppgifter av allmänt intresse, till exempel skolor, sjukvård och kollektivtrafik.

FAKTA

Det nya förslaget innebär bland annat att:

  Den nya lagen kommer bara att vara tillämplig när kameror används på ett sätt som innebär personbevakning.

  Kravet på tillstånd begränsas till myndigheter och vissa andra som utför uppgifter av allmänt intresse.

  Det blir lättare för Polismyndigheten och kommuner att få tillstånd till kamerabevakning på offentliga platser, i brottsbekämpande eller trygghetsskapande syften.

  Polismyndigheten och Säkerhetspolisen får utökade möjligheter att tillfälligt använda kamerabevakning utan tillstånd vid risk för allvarlig brottslighet.

  Möjligheterna att få tillstånd till kamerabevakning bland annat på tåg och stationer samt inom hälso- och sjukvården förbättras.

  En upplysning införs om att det vid arbetsgivares kamerabevakning av arbetsplatser finns bestämmelser om förhandlingsskyldighet i lagen om medbestämmande i arbetslivet.

  En och samma myndighet ska pröva frågor om tillstånd och utöva tillsyn enligt lagen.

  Vidare föreslås vissa ändringar i offentlighets- och sekretesslagen. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2018.

Källa: Regeringen

Publicerad 09 March 2018 00:00