Justitieminister Morgan Johansson (S).

Justitieminister Morgan Johansson (S). Foto: Joel Winqvist/Arkiv

Sex utan samtycke blir olagligt

Regeringen föreslår stärkt skydd

SVERIGE. Sex ska vara frivilligt, om inte så är det olagtligt. Det fastslår regeringen som från och med den 1 juli i år vill införa en lagstiftning där sex utan samtyckte blir olagligt.

Av
Andreas Holm

"Sexualbrotten ökar i Sverige och yngre kvinnor är de som är mest utsatta. Samtidigt anmäls för få av dessa brott. För att vända den negativa utvecklingen behövs såväl ny lagstiftning som attitydförändringar. Regeringen föreslår därför att en samtyckeslagstiftning införs som säger det självklara. Sex ska vara frivilligt.", skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Förslaget innebär också att två nya brott införs, oaktsam våldtäkt och oaktsamt sexuellt övergrepp. Båda med ett fängelsestraff på högst fyra år. Minimistraffet för grov våldtäkt och grov våldtäkt mot barn höjs från fängelse i fyra år till fängelse i fem år.

Både lagrådet och Advokatsamfundet har tidigare sågat regeringens förslag där bland annat lagrådet anser att det idag redan finns existerande lagar som täcker det som regeringen vill stoppa. De har tidigare önskat ett tydligare lagförslag vilket nu regeringen presenterar.

– Men vi ändrar inte på grundprincipen, att det är frivilligheten som ska avgöra om det är ett övergrepp eller inte. Det skiljer sig från dagens lagstiftning, där man måste visa om det förekommit våld, hot, tvång eller om målsägaren varit i en särskilt utsatt situation, säger justitieminister Morgan Johansson (S) i en intervju med TT.

I förslaget finns också att stärka det straffrättsliga skyddet vid sexualbrott mot barn i fråga om barnets ålder och att bättre stöd ska ges till den som utsatts för sexualbrott.

Moderaterna är kritiska mot förslaget, men stödjer i stort en lag som bygger på frivillighet. Tomas Tobé, rättspolitisk talesperson, vill bland annat införa speciella sexualbrottsgrupper hos polisen och höja straffet för både våldtäkt av normalgraden och grovt våldtäkt.

– Det är något som inte har justerats på femtio år. För mig är det helt obegripligt att när vi nu går fram med en ny lagstiftning för att skärpa straffen, så missar vi åtta av tio våldtäktsdomar. Det är helt orimligt, säger Tomas Tobé till TT.

Publicerad 21 March 2018 06:30