Moduler ska nyttjas mot brist på förskoleplatser

Tekniska nämnden föreslår avsätta 1,5 miljoner kronor

BILLINGSLÖV/HÄSTVEDA.

Mer pengar krävs för att åtgärda förskolorna i Ballingslöv och Hästveda. Det anser tekniska nämnden som nu ber om 1,5 miljoner kronor för moduler. Samtidigt krävs mer långsiktiga lösningar, anser biträdande förvaltningschef.

Av
André Kvist

I fjol ökade efterfrågan på förskoleplatser i både Hästveda och Ballingslöv. I augusti kommer delar av vårdcentralen anpassas åt förskolan för att hantera behovet i den förstnämnda, dock behövs drygt tio nya platser till hösten. I Ballingslöv har man 40 barn inskrivna men en maxkapacitet på 29 barn.

– Det stämmer att vi inte kan tillgodose behovet inom ramen för nuvarande lokaler. De nämnda orterna är tillsammans med kommunens centralort de områden där åtgärder inom kort i första hand krävs, säger Christer Pettersson, verksamhetschef Förskola vid Hässleholms kommun.

Tekniska nämnden föreslår nu till kommunstyrelsen att 1,5 miljoner avsätts för att upplåta moduler för förskoleverksamheterna i Hästveda och Ballingslöv.

– Det täcker dock inte renovering/upprustning av den nuvarande förskolan i Ballingslöv, utan gäller nya modullösningar i såväl Ballingslöv som Hästveda. Det är dock inga långsiktiga lösningar, utan vi anser att en helhetslösning måste tas fram för förskolan i Ballingslöv, och att andra lokaler i Hästveda bör ordnas på halvlång sikt, säger Rolf Bengtsson, biträdande förvaltningschef, Barn- och ungdomsförvaltningen.

Redan i början av 2000-talet fick delar av förskoleverksamheten i Ballingslöv moduler. En treårsplan som senare blev permanent och som nu kräver upprustning.

I skrivelsen från tekniska nämndens arbetsutskott nämns att ”klassrummen uppfyller ej de krav som finns på lokaler”. Det ska dock inte vara tal om några övertramp av bestämmelser, menar Rolf Bengtsson.

– Miljönämnden har godkänt de lösningar som har gällt under våren 2018 i såväl Ballingslöv som Hästveda. Däremot bör vi ställa andra krav på lokaler för förskolor. Vi har accepterat klassrummen som tillfälliga lösningar på akut uppkomna behov, säger han.

Publicerad 05 July 2018 08:00