Omtvistad skjutbana dyrare än väntat

HÄSSLEHOLM.

Diskussionerna kring skjutbanan på Röinge 7:3 har pågått under lång tid. Den kommunägda banan uppfyller inte Naturvårdsverkets bullerkrav och i augusti i fjol tilldelades 3 miljoner kronor för att åtgärda detta.

Av
André Kvist

Pengarna skulle gå till en anpassning och ombyggnation av vallarna och bullerplank. Främst kring hagelskjutbanan som för mest väsen. Men vidare utredningar och offerter visar att pengarna inte räcker till. Tekniska nämnden tog ställning till att äska om ytterligare 1,8 miljoner kronor. Pengar som föreslogs omdisponeras från Hässleholms Tekniska skolas ombyggnad av ventilationen.

Ärendet återremitteras dock och beslut togs att nämndens beredningsutskott ska träffa Hässleholms Jaktskytteklubb som önskar framföra synpunkter. Tekniska förvaltningen ska även genomföra provskjutningar innan utbyggnaden påbörjas.

I nuläget används banan endast måndag till torsdag, samt på lördagar, detta efter beslut av länsstyrelsen. Det är främst boende i Stoby som kan störas av ljudnivån.

Publicerad 06 July 2018 07:00