Kommunvalet 2018: Hur gör man Hässleholm till en säker och trygg stad?

Vi ställer politikerna mot väggen

VAL 2018. Inför höstens val tar vi pulsen på de lokala politikerna. Vad tycker partierna att det borde satsas på, eller vad är deras hjärtefrågor? Vad skiljer partierna åt? Lokaltidningen ger er svaren.

Fråga 2 i vår enkätserie till partierna i kommunfullmäktige Hässleholm: Vad kan man göra för att göra Hässleholm till en säker och trygg stad?

MILJÖPARTIET

Säkrare gång- och cykelvägar ger trygga transportsträckor. Fria resor för barn och unga i kollektivtrafiken inom kommunen. Barn och ungdomar ska ha bra tillgång till fritidsaktiviteter och samlingslokaler. Genom att stödja pensionärsföreningar ökar möjligheter för de äldre att känna trygghet i samvaron. Alla som bor i kommunen ska känna sig en del i samhället. (Svaret är kortat.)

FOLKETS VÄL

På kort sikt kan exempelvis fler väktare anställas. Fler övervakningskameror och bättre belysning kan också skapa ökad trygghet. För verklig förändring krävs dock en värdegrundsförändring och en starkare samhörighetskänsla hos invånarna.

SOCIALDEMOKRATERNA

Stärka samarbetet med polisen och mer förebyggande arbete. Se till att skapa trygga utemiljöer med fler mötesplatser, bra belysning, ta bort buskage mm. Bra gång- och cykelvägar.

SVERIGEDEMOKRATERNA

Det är till stor del en straffrättslig och polisiär fråga. Vi har liksom många andra orter problem med gängbildningar och narkotikarelaterad brottslighet. På lokal nivå vill vi ha fler patrullerande ordningsvakter. Förbättrad belysning och andra brottspreventiva åtgärder är viktiga. Arbetet med att utöka polisorganisationen måste främjas.

CENTERPARTIET

Vi behöver förbättra belysningen på mörka platser, fler synliga poliser och öka engagemanget till frivilligorganisationer. Vi behöver "här"-poliser", poliser som finns "här", när vi behöver dem.

MODERATERNA

Moderaterna driver frågan om fler övervakningskameror och mer belysning på gator och i parker, något vi kommer fortsätta med.

KRISTDEMOKRATERNA

Ökat fokus på ungdomars utanförskap, fler mötesplatser för ungdom, samverkan med föräldrar samt tillsammans med kommun och polis.

LIBERALERNA

Vi vill arbeta för hög polisnärvaro kompletterat med väktare och eventuellt kameraövervakning på utsatta platser. Kommunen bör också ha en app där man lätt kan anmäla fel, ex. trasiga lampor.

VÄNSTERPARTIET

Vi alla måste engagera oss i vår stad. Ju mer som händer på stan ju bättre är det. Vi kan inte sitta hemma o va oroliga. Ut och träffa folk, prata med grannen och skaffa nya vänner. Kommunen och föreningslivet har en stor uppgift att arrangera aktiviteter, konserter och kulturupplevelser. Det ska finnas resurser till det sociala så de som behöver hjälp, får det.

Publicerad 09 July 2018 08:00