Kommunvalet 2018: Vad gör ni lokalt för att lösa lärarbristen?

Vi ställer politikerna mot väggen

VAL 2018. Inför höstens val tar vi pulsen på de lokala politikerna. Vad tycker partierna att det borde satsas på, eller vad är deras hjärtefrågor? Vad skiljer partierna åt? Lokaltidningen ger er svaren.

Fråga 2 i vår enkätserie till partierna i kommunfullmäktige Osby: Vad gör ni lokalt för att lösa lärarbristen?

SVERIGEDEMOKRATERNA

Lärarbristen är ett nationellt problem där regeringen inte varit tillräckligt framsynt för att ta höjd för den sedan tidigare definierade bristen samt generöst prioriterat den folkstorm som tagit del av tillgängliga resurser i form av utbildade lärare.

MODERATERNA

Som vi uppfattat det har Osby kommun ingen akut lärarbrist. Osby kommun ligger också högt i den senaste rankning av Kommunerna som Lärarförbundet årligen gör.

KRISTDEMOKRATERNA

Lärarbristen har vi lyckats hålla på en låg nivå o Osby. Mycket handlar om att vara en attraktiv arbetsgivare. Vi tycker det är viktigt att fortsätta detta arbete.

CENTERPARTIET

Vi satsar på att vara en attraktiv arbetsgivare bland annat genom högre lärarlöner, bra arbetsmiljö och kollegialt lärande. Det är viktigt att lärarna trivs och har rätt förutsättningar. I Lärarförbundets årliga ranking blev Osby kommun 8e bästa skolkommun i landet år 2017.

VÄNSTERPARTIET

Vi kommer inte att acceptera neddragningar i skolan. Om vi står upp för och satsar på skolorna i vår kommun så tror vi att både elever och lärare väljer att studera och arbeta här.

MILJÖPARTIET

Miljöpartiet har avböjt att medverka i vår enkät.

SOCIALDEMOKRATERNA

Vi ska fortsätta locka till oss de bästa lärarna genom att ständigt förbättra arbetsmiljön och använda hela organisationen. Elevhälsan och alla andra stödfunktioner är otroligt betydelsefulla för att lärarna ska kunna göra sitt viktiga arbete, lära ut kunskap till eleverna

LIBERALERNA

Kommunen måste vara en attraktiv arbetsgivare – satsa på lärarna!

Publicerad 10 July 2018 08:00