Hässleholmsföretag kan lösa luftproblem på flyg

Deras gasdetektorer kan rädda flygbranschen

Av
Helene Nordgren

HÄSSLEHOLM. Miljöforskningsföretaget Ifkan i Hässleholm kan bli räddningen för flygbranschen. Professor Gunnar Skarping och docent Marianne Dalene har blivit tillfrågade att konstruera gasdetektorer för flygplan.
– Gunnar och Marianne hör till de bästa i världen på detta området. Jag har försökt få dem intresserade länge. Det finns ett stort behov av luftövervakning inom flygindustrin och de båda kan lösa det bäst.

Det säger Halvor Erikstein, yrkeshygieniker på fackföreningen SAFE i Norge som sysslar med arbetsmiljöproblem på oljeplattformar. Han upptäckte 2002 att oljearbetare som drabbats av neurologiska skador hade liknande symtom som de som arbetar i luften kan ha.
– I gasturbinerna finns samma oljor som inom flyget. Turbintekniker på plattformarna som kommer i kontakt med de heta oljorna kan få symtom på allvarliga nervskador som liknar sjukdomen MS. Det har i flera fall hänt att de har fått förlamningar av olika kroppsdelar. Symtomen har ibland gått tillbaks och ibland blivit bestående.

Halvor Erikstein har engagerat sig i den internationella kommittén GCAQE som försöker hitta en lösning på problemet med förorenad luft ombord på flygplan.
– En bra början är att flygbolagen erkänner att nervgasen är ett problem. Det gör de inte. Hur länge kan flygbolagen hålla tyst om detta?, undrar han.

Enligt Erikstein är en procent av världens flygningar drabbade. Han tror dock att ett stort mörkertal i form av underrapportering finns.

En av de mer omtalade olyckstillbuden som har inträffat enligt Erikstein var händelsen med Malmö Aviations plan 1999.
- De använde den flygplansmodell som är värst, BAe146. Alla flygbolag vill bli av med den modellen. Men egentligen har alla flygplan i varierande grad det här problemet, förutom det helt nya Boeing 787. Det planet tar inte luften genom motorerna.

Franska tillverkare arbetar med att ta fram oljor som inte bildar de giftiga nervgaserna.
- Det tar lång tid att få en ny olja testad och godkänd, säger Erikstein som istället hoppas på ett larmsystem som kan varna för att det finns giftgaser i kabinluften.

Han befarar att problemet med förorenad kabinluft kommer att öka eftersom så många flygbolag är pressade ekonomiskt.
- Det är exempelvis risk att man inte byter packningar så ofta som det behövs.

Läs ett längre reportage om Hässleholmsföretaget Ifkan i nästa nummer av Lokaltidningen Hässleholm som ges ut den 25 januari.
 

Halvor Erikstein hoppas på ett larmsystem från Hässleholm. Foto: SAFE

Halvor Erikstein hoppas på ett larmsystem från Hässleholm. Foto: SAFE

FAKTA GCAQE:

The Global Cabin Air Quality Executive, GCAQE, som bildades 2006 är en global sammanslutning som bland annat arbetar med att försöka hitta en lösning på problemet med förorenad luft ombord på flygplan och gifter i turbinoljor. Organisationen som företräder flyganställda och turbintekniker på oljeplattformar hävdar att incidenter inte är ovanliga och att det sker en underrapportering. Medlemmar är ett tjugotal fackföreningar och intresseorganisationer från hela världen, däribland Svensk Pilotförening.

Publicerad 18 January 2012 09:00

Lokaltidningen Hässleholms nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag