De simulerar farliga miljöer i sin testkammare

Av
Helene Nordgren

HÄSSLEHOLM. - Det borde ligga i allas intresse att vi har bästa kontroll av luftkvaliteten i flygplan för att undvika problem, säger docent Marianne Dalene på kemianalysföretaget IFKAN i Hässleholm.

Företaget har blivit tillfrågat att utveckla ett kombinerat larmsystem med gasdetektorer för flygplan.

IFKAN startade som ett avknoppningsföretag till Lunds universitet 1999. Året efter gick flytten norrut när de fick ett bra erbjudande från Hässleholms kommun. De har bland annat arbetat med norsk petroleumindustri under många år.
- Vi ägnar oss åt kemiska specialprojekt  där vi simulerar vad som sker på arbetsplatsen och studerar förekomst av giftiga ämnen. Dessutom tar vi fram underlag för att minska risken och eliminera faran så att kunden får en hel lösning, säger professor Gunnar Skarping som sedan ett halvår inom ISO leder en arbetsgrupp för luftburna organiska ämnen i arbetslivet.

- Vi har tagit fram en teknologi för mätningar av luftföroreningar inom industrin som med utvecklingsarbete också kan användas inom flygindustrin. Finansieringsfrågan är inte löst ännu, säger Marianne Dalene som ha goda förhoppningar om att hitta finansiärer.

Företaget har utvecklat teknik för att studera mätmetodik för luftföroreningar som bland annat består av specialtillverkade kamrar av stål och glas. Där kan olika kemikalier som kan finnas på exempelvis ett flygplan isoleras, studeras och mätas vid olika klimatförhållanden.
- Vid vårt senaste besök i Norge hade vi ett möte där vi diskuterade ett kemiskt övervakningssystem med fackliga företrädare och en flygkapten. De är oroliga och vill ha hjälp. Men det här är ju inte specifikt för Norge, det är ett globalt problem. säger Dalene.

- De vill att vi tar fram ett system som möjliggör kontinuerliga och direktvisande mätningar av potentiella giftiga ämnen i flygplanets kabin och cockpit. Skulle man få indikation av att något är fel kan besättningen enkelt eliminera risken genom att ändra ventilationen.
 
 

HÄSSLEHOLMSFÖRETAGET

Namn: IFKAN. Gör: Specialanalyser av kemikalier, utveckla mätmetodik, konsultverksamhet för att förebygga och mäta exponering. Antal anställda: Tio. Funnits i Hässleholm: Sedan år 2000. VD: Marianne Dalene. Var: Esplanadsgatan. Drömprojekt: Att ta fram enkla mätinstrument för att upptäcka giftiga ämnen innan man blir sjuk av dem.

Publicerad 25 January 2012 00:00

Lokaltidningen Hässleholms nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag