Studie bekräftar gifter på flyg

Av
Helene Nordgren

VETENSKAP. Kasper Flatland Solbu vid Statens arbetsmiljöinstitut i Norge är först i världen med en studie av förekomsten av organofosfater från turbinoljor i kabinluften på flygplan.

Vad har du studerat och varför?
- Med anledning av att det kommit många rapporter om förorenad kabinluft har jag bland annat kartlagt halten av organofosfater inom kommersiell flygtrafik. Jag har utvecklat mätmetoder för att kunna klargöra exponeringen i arbetsluften. Det kan finnas tio snarlika organofosfater i turbinoljor på flygplan. Sex av dem kan ge nervskador. Det har inte gjorts så många hälsorelaterade studier på de övriga fyra.

Vad är ditt resultat?
- Mätningarna visar att det finns låga nivåer av organofosfater på flygplan under normala omständigheter. En mätning gjordes då en flygplansmotor hade läckt olja och tagits ur drift. Mätningen visade föroreningar i kabinluften. Det behövs mer forskning, speciellt då incidenter i luften inträffar.

Vid din studie gjorde du egna mätinstrument. Används de inom flygindustrin?
- Nej, de användes enbart i samband med studien. Hur man konstruerar mätinstrumenten finns beskrivet i den vetenskapliga artikel där min studie publicerades. På det viset kan andra byggga dem eller utveckla dem vidare.

Vågar du själv flyga?
- Ja. Men jag är uppmärksam på om det finns en lukt av bränd olja. Jag kände lukten när jag mätte den läckande motorn. Då hade jag syrgasmask på för att inte andas in den förorenade luften.
 
 

Provtagare som forskaren Kasper Flatland Solbu installerat på ett flygplan. Foto: Kasper Flatland Solbu

Provtagare som forskaren Kasper Flatland Solbu installerat på ett flygplan. Foto: Kasper Flatland Solbu

På majoriteten av alla flygplansmodeller tas kabinluften in via motorerna. Ny studie bekräftar att giftiga ämnen från oljorna kan läcka in till passagerarna. Foto: Kasper Flatland Solbu

På majoriteten av alla flygplansmodeller tas kabinluften in via motorerna. Ny studie bekräftar att giftiga ämnen från oljorna kan läcka in till passagerarna. Foto: Kasper Flatland Solbu

De heta oljorna i en flygplansmotor kan innehålla giftiga ämnen som kan ge nervskador. Foto: Kasper Flatland Solbu

De heta oljorna i en flygplansmotor kan innehålla giftiga ämnen som kan ge nervskador. Foto: Kasper Flatland Solbu

ORGANOFOSFATER

Organofosfater används för att flamskydda och mjukgöra olika plaster och som antinötningstillsats i smörjmedel. Det är också basen i många ogräsmedel, insektsbekämpningsmedel och i nervgas. Enligt en studie från 2010 i USA och Kanada är exponering av organofosfater associerad med en ökad risk för ADHD hos barn. Källa: Kemikalieinspektionen och CNN.

Publicerad 04 February 2012 09:21

Lokaltidningen Hässleholms nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag