Så här ligger det till

Iva Maasing om krocktester

Av
Iva Maasing

KROCKTESTER. Det tycks råda en stor förvirring om krocktester. Så här ligger det till: Vilken ny biltyp du än köper i något land så har den genomgått ett antal lagligen föreskrivna krocktester för att bli godkänd för försäljning.
Hur många olika tester och hur testerna ser ut varierar från land till land. Inom EU frontalkrockas typbilen bland annat i 56 kilometer i timmen mot en deformerbar barriär med 40 procents övertäckning, det vill säga att bara 40 procent av fronten slår emot barriären.
I USA måste typbilen genomgå närmare 20-talet olika krocktester, som i sin tur skiljer sig från de lagliga krocktesterna i Japan och Kina.

För "snälla" krockprov

Så har vi ett antal privata eller halvprivata organisationer som anser att de lagliga krockproven är för ”snälla” och därför krocktestar årligen några biltyper bland annat med hastigheten 64 kilometer i timmen vid frontalkrocken.
Inom EU heter organisagionen EuroNCAP, där NCAP är förkortning för New Car Assessment Program. Idén med NCAP kommer från USA, varav det engelska namnet.
Observera att EuroNCAP-testerna är frivilliga, omfattar inte alla biltyper och leder inte till något lagligt godkännande av biltypen.
Däremot har många biltillverkare insett att ett gott betyg från EuroNCAP har ett stort pr- och reklamvärde på vissa marknader, däribland Sverige.
Men har inte EuroNCAP-testernas högre hastighet än de lagliga föreskrivna medfört att biltillverkare förstärkt sina nya bilar så att de ger ett bättre krockskydd? Om detta tvistar de lärde.
Volkswagens säkerhetsexpert Harthmuth Hoffmann säger att moderna bilar har uppnått en så hög säkerhetsnivå att de extra EuroNCAP-kraven inte nödvändigtvis leder till en förbättring i statistiken över verkliga olyckor.
Liknande kritik framför säkerhetsexperterna på Mercedes. Förstärkningar för att klara en krocktest kan vid andra olyckstyper, som förekommer i verkligheten, leda till problem. Och inbyggnad av extra stålprofiler gör bilen tyngre, bränsletörstigare och dyrare.

Olika kategorier
Armin Götz från Audi påpekar att EuroNCAP ändrar sina regler från år till år varför en biltyp som testades 2011 och gavs då betyget fem stjärnor kanske genom regeländringen 2012 bara får betyget tre stjärnor fast bilen ger exakt samma krocksäkerhet.
Jag vill till slut påminna om att EuroNCAP delar upp bilarna i olika kategorier med hänsyn till vikten, men talar inte så tydligt om denna uppdelning. I praktiken betyder det att om en liten och lätt, femstjärnig bil krockar med en stor och tung, trestjärnig bil, så kan den femstjärniga bilen mosas medan den trestjärniga har betydligt mindre skador. Den har ju sin stora massa och långa deformationszon i nosen som ger de åkande en mjuk uppbromsning.

Publicerad 24 July 2012 14:20

Lokaltidningen Hässleholms nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag