Lyckat samarbete förlängs ännu ett år

Räddningstjänsten i nordost under samma ledning

HÄSSLEHOLM/KRISTIANSTAD. Den 1 april gick Hässleholm och Kristianstad samman under en gemensam operativ ledning, med ett nivå 3-befäl, stationerad i Kristianstad och benämnda VBI, vakthavande brandingenjör.
Ett samarbete de nu fortsätter att utveckla med ett nivå 4-befäl som är nästa steg och som ska kunna beslutsfatta gällande normativa och strategiska beslut.
– Ja, vårt samarbete sattes på prov redan den 6 april då vi hade en väldigt stor brand i lokalerna ovanför Subway i Hässleholm som vi var väldigt oroliga för och som spred sig snabbt och okontrollerat. Vid sådana stora bränder såg vi att ett samarbete med en gemensam ledning gynnar oss som en relativ liten kommun där larmfrekvensen är låg, och därmed vår erfarenhet liten, när det gäller den här storleken på bränder. Med stöttning från Kristianstad kunde vi hantera branden och få den under kontroll och avsluta en insats som gick väl, berättar Daniel Sirensjö, räddningschef Hässleholm.
Bränder i den här storleken är dock väldigt unika men när de inträffar krävs en ledning som effektivt kan styra personalen på rätt sätt.
– Ja, som nivå 3-befäl har man också mandat att flytta runt på pusselbitarna utifrån var behovet finns, vilket är bra både för oss och för allmänheten. Skulle vi vara ute på en utryckning, dirigeras personalen så att det finns en styrka på plats i till exempel Hässleholm om räddningstjänsten där är iväg på insats.
Att nu Hässleholm ingår i område nordöst sedan den 1 april och har ett fördjupat operativt samarbete med Kristianstad, Osby, Bromölla, Höör, Hörby, Östra Göinge underlättar också då ett nivå 5-befäl för hela Skåne införs den 12 januari. Ett befäl som ska fungera som en regional räddningschef i beredskap.
– Denna funktion kommer att gå in som högsta befäl vid väldigt stora händelser, likt skogsbranden i Västmanland 2014 och för att sammankoppla hela Skåne som nu är uppdelat i tre områden, för att vid behov kunna stärka den skånska räddningstjänsten.
Antalet brandstationer påverkas inte av detta, och de allra flesta insatserna kommer även fortsättningsvis att ledas av de lokala brandbefälen (nivå 1 och 2). Men vid en stor olycka eller brand i nordöstra Skåne så aktiveras numera Vakthavande brandingenjör från Räddningstjänsten i Kristianstad för att på så sätt ha kompetent och erfaren personal på plats utifrån vad tillbudet kräver.
– Ja, vi fortsätter samarbetet och vi tecknar nu ett avtal med Hässleholm som kommer att vara löpande ett år i taget, berättar Andreas Bengtsson, brandingenjör i Kristianstad.
– Under 2017 kommer vi också att utreda hela ledningscentralen utifrån både yttre och inre ledning och titta på hur man kan göra ytterligare samarbeten för effektivisera vårt arbete.

Publicerad 20 December 2016 06:00

Lokaltidningen Hässleholms nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag