Dubbelspår inom räckhåll för Hässleholm och Kristianstad

HÄSSLEHOLM. Järnvägssträckan mellan Hässleholm och Kristianstad är en av Sveriges mest trafikerade enkelspåriga järnvägar. Enkelspåret gör det omöjligt att köra mer än tre persontåg i timmen i varje riktning och minsta störning leder till förseningar. För att tågtrafiken mellan Hässleholm och Kristianstad ska kunna fortsätta utvecklas behövs dubbelspår. Hittills har det legat långt bort i Trafikverkets planering men nu kan ett löfte om vardera 25 miljoner kronor från Hässleholms och Kristianstads kommuner få Trafikverket att flytta upp spåret på åtgärdslistan.
Med dubbelspår skulle det kunna gå fler tåg med kortare körtider och ökad punktlighet.
– Skånebanan mellan Kristianstad och Helsingborg är viktig för Hässleholm och blir ännu viktigare när den nya stambanan för höghastighetståg ska byggas. Vi har länge bearbetat Trafikverket om dubbelspår till Kristianstad, och äntligen ser vi en öppning, säger Pär Palmgren (M), kommunalråd i Hässleholm i ett pressmeddelande.
Just nu förbereder Trafikverket sitt förslag till regeringen om nationell transportinfrastrukturplan för perioden 2018-2029. Trafikverket Region Syd vill se en utbyggnad av Skånebanan till dubbelspår på sträckan Hässleholm-Kristianstad och stärks i detta av en överenskommelse med regionen och kommunerna. Men för att vägas in i planen måste en överenskommelse bli godkänd av parterna i mitten av mars och senare formaliseras i ett medfinansieringsavtal vilket innebär att ett snabbt beslut måste tas från de berörda kommunerna.
För de båda kommunerna handlar det om 25 miljoner kronor vardera i medfinansiering och från Region Skåne om en samfinansiering med 50 miljoner kronor. Trafikverket får då stå för resten av finansieringen som totalt beräknas till nära 1, 8 miljarder kronor.


Publicerad 16 March 2017 12:00

Lokaltidningen Hässleholms nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag