EU-miljoner ska stärka det lokala företagandet i hela nordöstra Skåne

KRISTIANSTAD/HÄSSLEHOLM. Med drygt 17 miljoner kronor i EU-medel ska ett hundratal företag i Kristianstad, Hässleholm, Bromölla, Östra Göinge, Osby, och Hörby få stöd för att växa och utvecklas.
Kommunerna i Skåne Nordost har också gått samman med Sydöstra Skånes samarbetskommitté, SÖSK och de angränsande kommunerna Höör och Skurup i projektet Tillväxt Östra Skåne och har nu beviljats drygt 17 miljoner kronor från Europeiska Socialfonden.
Vilket enligt Christel Jönsson, kommundirektör i Kristianstads kommun är en stor möjlighet för företagen i östra Skåne att vässa sina företag och rusta inför framtiden.
Projektet kommer att ledas från Kristianstad av Skåne Nordosts utvecklingsledare Malin Wildt-Persson som projektkoordinator och anmälan är fortfarande möjligt för de företag som vill vara en del av projektet.
– Samarbetet innebär att vi kan erbjuda våra företagare en fantastisk chans till kompetensutveckling, nätverk, genomlysning av deras företag och med all säkerhet många nya idéer, Malin Wildt-Persson.
Omkring 100 företag med 1 500 anställda i östra Skånes kommuner får genom projektet möjlighet att genomlysa och utveckla sina företags ambition och potential att växa uppnå en ökad sysselssättning och möjlighet att se över tillväxten och inte minst möjligheten till internationalisering.
Projektets mål är att bidra till en ökad tillväxt hos företagen i östra Skåne genom att stärka kompetensen hos företagsledningar och anställda och att skapa en tydlig koppling mellan utvecklingsbehov, innovation, internationalisering, tillväxt och strategisk kompetensförsörjning.

I Skåne är det är de små företagen, med färre än 50 anställda, som utgör huvuddelen av det privata näringslivet. Det har också visat sig att det är de mindre företagen som är bäst på att skapa arbete åt unga och personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Sedan 1990 har fyra av fem arbetstillfällen skapats i just de små företagen. För den skånska arbetsmarknaden betyder det alltså mycket om fler små företag vill och kan växa och anställa vilket man nu hoppas att projektet som kommer att löpa under en treårsperiod ska bidra till i ännu högre grad.
De tre åren kommer dessutom att inledas med analyser av de deltagande företagen.
– Efter analysfasen kommer det att skapas skräddarsydda modeller för företagen utifrån deras behov. Hos vissa kan det handla om att ge utbildning till de anställda, hos andra om att utveckla innovationsförmågan, säger Malin Wildt-Persson.

Publicerad 17 March 2017 07:00

Lokaltidningen Hässleholms nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag