Många unga sover för lite

HÄSSLEHOLM. I hela landet sover ungdomar för lite, vilket enligt undersökningar påverkar studieresultaten. Och unga i Hässleholm utgör inte något undantag visar den undersökning som Hässleholms kommun själva gjort.
Under 2016 skickade man ut en hälsoenkät till samtliga ungdomar i Hässleholm i årskurs 6, årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet. Och resultatet visar att en stor orsak till för lite sömn är tv- och datorspel.
– Dessa datorvanor innebär för många mycket stillasittande vilket i sig gör det svårt att sova och ökar stressen. Fysisk aktivitet däremot är en friskfaktor där behovet är minst 60 min per dag. På vissa men alltför få skolor har man idag schemalagd pulshöjande aktivitet varje skoldag, berättar Vidar Albinsson Folkhälsostrateg Hässleholms kommun.
Karlstads universitet gjorde en sömnundersökning bland unga redan 2013 som visade på sömnbrist hos många 15-åringar. Detta ville Hässleholms kommun nu följa upp med en egen undersökning. Undersökningen som gjordes 2013 nämner risker som huvudvärk och koncentrationssvårigheter av för lite sömn. Andelen svenska 15-åringar som la sig efter klockan 23 angavs då vara drygt 50 procent, en siffra som 1985 var 15 procent.
Enligt Vidar Albinsson så visar deras statistik att andelen som sover sju timmar eller mindre på vardagar är för flickor i årskurs sex 12 procent och för pojkar 16 procent och för flickor i årskurs nio är andelen som sover mindre än sju timmar 31 procent respektive 28 procent bland pojkarna.
– I gymnasiets årskurs två har siffrorna nått till 44 procent för flickornas del och 43 procent för pojkarna. I den äldsta åldersgruppen är det alltså endast cirka 55 procent som får den återhämtning och sömn som de behöver. Sömnbehovet i tonåren är för de allra flesta mellan 9 och 10 timmar, berättar Vidar Albinsson.
Enkäten visar att mer än 32 procent av pojkarna spelar tv-spel eller liknande mer än tre timmar varje vardag vilket enligt Vidar Albinsson kan bidra till att man känner sig nere.
– Alla har vi väl någon gång fått för lite sömn och vet hur det kan påverka. För lite sömn kan faktiskt också vara orsaken till att 17 procent av flickorna och sex procent av pojkarna i årskurs sex känt sig nere minst en gång per vecka de senaste sex månaderna. Motsvarande siffror för årkurs nio är 37procent för flickorna och nio procent för pojkarna. Ett annat symptom som kan vara kopplat till för lite sömn är huvudvärk. Det har enligt undersökningen 14 procent av flickorna i årskurs sex, och nio procent av pojkarna haft mer än en gång per vecka de senaste 6 månaderna.
Vidar Albinsson poängterar också vikten av att röra på sig för att må bra och då utgör skolidrotten en viktig punkt. Undersökningen visar nämligen att många väljer att hoppa över gymnastiklektionerna, endas 35 procent av pojkarna i årskurs två på gymnasiet är alltid med på idrotten och endast 20 procent av flickorna deltar regelbundet.
– Det är högst oroande att det ser ut såhär. Det är ett nytt samhällsfenomen där Sverige sannolikt ligger långt framme i och med vår höga digitalisering och det faktum att så många ungdomar i Sverige har tillgång till smarta telefoner och dator.

Publicerad 17 March 2017 07:00

Lokaltidningen Hässleholms nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag