Medborgarlöfte till Hässleholmarna

HÄSSLEHOLM. Utifrån en lokal lägesbild och med kommunens trygghetsmätningar som bakgrund har Hässleholms kommun i samarbete med polisen under 2016 arbetat fram en samverkansöverenskommelse för 2017 och 2018. Detta ska dessutom kompletteras med lokala medborgarlöften. Genom dessa löften ska polis och kommun gemensamt utföra insatser som riktar sig till medborgarna och deras upplevda trygghet. Konkreta aktiviteter planeras för att öka tryggheten och minska brottsligheten. Polis och kommun lovar bland annat att utföra insatser som ska minska bruket av alkohol och droger, att utföra trygghetsvandringar och öka den synliga närvaron i området och verka i de område många upplever som problemområden.

Publicerad 18 March 2017 06:00

Lokaltidningen Hässleholms nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag