Andelen behöriga lärare bra i Hässleholm

” Om några år ser vi dock att många nya lärare kommer att behöva anställas på grund av stora pensionsavgångar”

HÄSSLEHOLM. Statistiken för samtliga gymnasieskolor i Hässleholm ser bra ut när det gäller andelen behöriga lärare läsåret 2016/2017. Kommunens gymnasieskolor ligger alla på mellan 76-95 procent behörig personal, vilket i de flesta fall är över rikssnittet på 79,1 procent.
Däremot finns det en svårighet att rekrytera personal och Jan-Olof Olofsson, Verksamhetschef Hässleholms gymnasium ser en framtid där rekryteringen kan komma att bli ett ännu större problem än vad det är i dag.
– Ja, fram till 2025 har vi stora pensionsavgångar i hela landet och inte minst i Hässleholm. Många nya lärare kommer att behöva anställas och vi beräknar bara i Hässleholm att mellan 25-30 procent av personalen kommer att bytas ut under denna period på grund av pensionering.
Dessutom är ämneslärare i bland annat matte och no en stor bristkategori.
– Det beror både på tillgång och efterfrågan. Det är få som gör de här ämnesvalen i sin utbildning samtidigt som behovet är stort.
Konkurrensen om de lärare som finns är också hård och trots att det ligger en lärarhögskola endast några mil från Hässleholm så får många kommunen jobba hårt för att vara en attraktiv ort för lärare.
– Vi gör allt vi kan för att vara en attraktiv kommun att arbeta i och jobbar mycket med kompetensutveckling på arbetsplatserna. Samtidigt har vi en bra kontakt med Högskolan Kristianstad och de lärarkandidater vi har därifrån erbjuder vi också att få göra sina examensarbete på arbetsplatsen.
Jan-Olof Olofsson poängterar också vikten av att behöriga lärare är av högsta prioritet och man jobbar i hela kommunen mot en hundraprocentigt behörig lärarkår.
– Vi är alltid tydliga med detta i våra ansökningar när vi söker ny personal och målet är alltid att ligga så nära hundra procent det går när det gäller behöriga lärare.

Skolår 2016/2017
Ungdomscentrum 94,4
Hässleholms tekniska skola 90.6, Norrängsskolan 81,2
Jacobsskolan 76

Publicerad 18 April 2017 07:00

Lokaltidningen Hässleholms nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag