Kontroll på kosmetika för barn

HÄSSLEHOLM. Läkemedelsverket har tillsammans med Sveriges kommuner genomfört tillsynsprojektet Barnkoll, för att kontrollera kosmetiska produkter riktade till barn. I Hässleholm besöktes 8 butiker. Av 23 kontrollerade produkter hade 10 brister i form av otillräcklig märkning eller otillåtna ämnen. Bristerna följdes upp med miljösanktionsavgifter eller saluförbud.
Omkring hälften av produkterna uppvisade brister. Den vanligaste bristen var otillräcklig eller felaktig märkning. Ett mindre antal produkter hade otillåtet innehåll och togs bort från marknaden.
Läkemedelsverkets uppmanar konsumenterna att eventuella varningstexter ska respekteras och att man undviker att köpa produkter som saknar innehållsförteckning eller produkter med knapphändig eller svårförståelig märkning

Publicerad 18 April 2017 08:00

Lokaltidningen Hässleholms nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag