Rekordfå inbrott i Hässleholm

HÄSSLEHOLM. Höstens och vinterns mörker lockar vanligtvis till sig mer tjuvar och inbrottsvågorna brukar öka under den mörka säsongen. I Hässleholms kommun har man dock än så länge gått emot trenden och man har haft betydligt färre lägenhets- och villainbrott i höst än vanligt.

Siffrorna från Brottsförebyggande rådet visar att 14 lägenhets- och villainbrott anmäldes under det tredje kvartalet i Hässleholms kommun, vilket är betydligt färre än det normala för det här kvartalet.

– Det är väldigt positivt och jag tror att kommunens aktiva grannsamverkan spelar en roll här. Samtidigt är vi medvetna om att den riktigt mörka perioden precis har börjat, säger Veronica Gustafsson, närpolis Hässleholms kommun.

Statistiken visar att de flesta inbrott sker dagtid när man är på jobbet även om de flesta oroar sig mer på kvällar och nätter. Totalt 64 procent av inbrotten äger rum på dagtid och i drygt vart fjärde fall uppges någon har varit hemma när inbrottet begåtts.

– Skulle man vara hemma vid ett inbrott uppmanar vi alltid till att ringa 112. Jag tycker att man ska vara försiktig med att angripa själv, det kan bli tokigt. Men att ta signalement och andra vittnesuppgifter är bra, säger Veronica Gustafsson.

Boende i småhus utsätts i större utsträckning för bostadsinbrott än de som bor i flerfamiljshus och lägenheter. Och man har också sett att just en bra grannsamverkan har stor betydelse för antalet brott i hela landet.

Enligt Veronica Gustafsson är det inget särskilt område som är mer utsatt än något annat just i Hässleholm. Men det man märker är att tillvägagångssättet skiljer sig åt något, då man ute på landet oftare själ verktyg och redskap i skjul och uthus.

– Vi puschar mycket för att man ska DNA-märka sina saker, det kan man göra själv och det gör det också svårare för tjuven att sälja sakerna vidare och vi kan dessutom se vem sakerna tillhör om vi hittar saker.

Lösningsprocenten på villainbrotten, är dock låg då tjuvarna ofta lämnar orten efter en inbrottsvåg och inte lämnar några spår efter sig.

Även i angränsande Kristianstads kommun anmäldes ovanligt få lägenhets- och villainbrott under den här perioden.

Antalet anmälningar över lag är också 60 procent lägre än snittet för kvartalet sedan 2006, som ligger på 35 anmälda brott. Vilket är de lägsta siffrorna sedan 2006.

Publicerad 16 November 2017 07:00