Hässleholms kvinnojour växer

HÄSSLEHOLM

. Under 2017 har ytterligare två personer anställts på Frida Kvinnojour i Hässleholm. Och under 2018 planerar man för att utöka utslussningsboende samt möjligheten att ta emot våldsutsatta med multihandikapp.

Sedan kvinnojouren i Hässleholm utsattes för ett attentat så har man under 2017 säkrat lokalerna för 700 000 kronor och är numera en av de säkraste kvinnojourerna i hela landet. Och för att kunna ta emot det ökade antalet kvinnor i behov av hjälp så har man också anställt två personer det senaste året, en barnskötare, då extra fokus också läggs på barnen som vistas på boendet med sina mammor, samt en familjestödjare som kommer stötta och vägleda de boende i sin föräldraroll. Och boendet i Hässleholm har haft kö in den senaste tiden.

– Ska vi någonsin komma tillrätta med våldet måste vi satsa stort på de barn som vuxit upp i en destruktiv familj. Gör vi inte det kommer de att ta efter sina föräldrar. Och vi anser att det är av största vikt att barnen som placeras hos oss ses som de brottsoffer de enligt lag är. Därför ska de erbjudas det allra bästa stöd och stimulans de kan få, säger Lotta Otterdahl, verksamhetschef Frida Kvinnojour.

"Gör vi inte detta kommer de att ta efter sina föräldrar"

Under 2018 är målet också att kunna inreda ytterligare fyra utslussningsboenden och blir det så kommer man då att ha totalt 21 platser vilket skulle innebära att man blir ett av Sveriges största skyddade boenden.

– Behovet av skyddade boende växer till en viss del men den huvudsakliga orsaken till våra nyanställningar är att vi anser det är av största vikt att de våldsutsatta som placeras på skyddade boende erbjuds professionell hjälp och den hjälp de behöver.

Man hoppas också att kvinnojourer och boende som finns i dag certifieras på något sätt inom kort, så att vården man erbjuder har krav på sig att hålla en viss standard.

– Detta stora samhällsproblem bör inte längre drivas och läggas i händerna på ideella krafter, säger Lotta Otterdahl.

Publicerad 14 December 2017 08:38

Lokaltidningen Hässleholms nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag