HÄSSLEHOLM.

Tack vare stöd från Leader Lag PH och Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling så har nu Hässleholms kommun möjligheten att förverkliga 20 stycken informationsplatser i kommunen under den kommande tvåårsperioden.

Redan nu har man så smått börjat planera för projektet som Ida Flygare, turistbyråföreståndare och projektledare hoppas ska inbringa att besökande turister tar sig tid att stanna längre än planerat i Hässleholmsområdet.

Tanken med informationsplatserna eller servicepoints som man kallar det, är att information om utflyktsmål och händelser i närområdet ska bli mer tillgängligt genom att finnas där turisterna rör sig.

– Vi har gjort ett urval på 20 stycken platser hos butiker eller företagare där vi vet att det rör sig en hel del folk och hoppas att dessa är positiva till att bli en servicepoint. Tanken är att här ska finnas broschyrer och kartor men också att personalen ska kunna svara på de allra vanligaste frågorna som turisterna har. Vi kommer också att hålla en liten utbildning och göra studiebesök på de största besöksmålen i området så att de som väljer att hoppa på projektet vet vad som finns, berättar Ida Flygare.

Planeringen är i full gång och här näst väntar möte med de platser som är aktuella för en servicepoint. Och under sommarsäsongen räknar man med att få upp de tio första informationsplatserna, följt av ytterligare tio platser under sommaren 2019.

Det totala bidraget till projektet är 980 000 kronor vilket har gjort det möjligt att förverkliga projektet i en sådan här stor skala.

– Hade vi inte fått bidraget hade vi inte kunnat göra detta stora antalet informationsplatser. Så vi är väldigt glada att det här bidraget nu gör detta möjligt.

Servicepoints har enligt Ida Flygare fungerat bra på andra orter och man hoppas därför att projektet även slår väl ut i Hässleholm och att informationsplatserna kan bli en del av den ordinarie verksamheten även efter denna tvåårsperiod.

Publicerad 12 January 2018 15:05

Lokaltidningen Hässleholms nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag