Fokus på det förebyggande brottsarbetet

HÄSSLEHOLM/SKÅNE

. Nu går sju skånska aktörer samman för att tillsammans stärka det brottsförebyggande arbetet i Skåne och på så sätt öka tryggheten i hela länet. Det första steget blir att ta fram en gemensam handlingsplan att arbeta efter.

Något som Hässleholms kommun redan gjort på lokalt plan sedan tidigare. Hässleholm är till befolkning den femte största kommunen i Skåne och ligger på sjätte plats vad gäller brottsanmälningar i Skåne

– Ja , vi har lokala medborgarlöften som vi jobbar efter och i Hässleholms kommun finns ett lokalt brottsförebyggande råd där kommunala förvaltningar är representerade, räddningstjänst, kommunstyrelse, politiker och polis, berättar Veronica Gustafsson, kommunpolis Hässleholm.

En arbetsgrupp med representanter från Aktörerna bakom Skåne tillsammans mot brott, Länsstyrelsen Skåne, Polisen, Region Skåne, Kommunförbundet Skåne, Kriminalvården, Sydsvenska handelskammaren och Tullverket har dock börjat titta på en handlingsplan över kommungränserna.

Den lokala brottsförebyggande samordnaren kommer dock inte att medverka direkt i det arbetet, enligt Annica Nilsson, brottsförebyggande samordnare i Hässleholm ligger detta på länssamordnare. Men hon anser att arbetet med gemensamma krafter mot brott är positivt.

– Vi vet bland annat att kriminella nätverk sällan håller sig inom en kommun utan verkar över större regioner. Samt att den organiserade brottsligheten är svårt att komma åt. Då är det positivt med en samsyn över kommungränserna, säger Annica Nilsson.

– Att ha en gemensam plan för det brottsförebyggande arbetet är ett måste, ensam klarar vi inte den uppgiften, vi kan alla bidra, både mot att unga dras in i kriminalitet men även för att kunna jobba förebyggande mot den organiserade brottsligheten, med hjälp av kommun, tullverket, skattemyndighet, kronofogden med flera, säger Veronica Gustafsson.

Publicerad 25 January 2018 18:00

Lokaltidningen Hässleholms nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag