Mobil ungdomsenhet för att komma närmare unga

HÄSSLEHOLM

. Förr rörde sig de välkända fältarbetarna ute bland ungdomarna. Men i Hässleholm är det numera det mobila ungdomsteamet som syns ute hos den yngre generationen, inriktningen på arbetet är dock densamma.

Hässleholms senaste satsning i det förebyggande arbetet med ungdomar finns sedan i höstas den mobila ungdomsenheten. Teamets uppgift är att arbeta uppsökande med ungdomarna i kommunen och synas där de unga finns.

Under en tid fanns inga fältare i kommunen, vilket synliggjorde det behov som ett bra uppsökande arbete innebär. Och parallellt med att mobila ungdomsteamet drog igång så har kommunen också startat en brottsförebyggande samverkan mellan flera olika förvaltningar. Samverkan går under namnet ReAgera och har som syfte att skapa en gemensam bild av hur ungdomssituationen ser ut i kommunen och arbeta med olika åtgärder kring de problemområden som man identifierat.

– Mobila ungdomsteamet är en viktig del av ReAgera och även om skillnaden på arbetsuppgifterna inte är så stora från vad fältarna en gång gjorde så finns det numera en djupare förankring i de olika förvaltningarna och därmed ökar möjligheterna att göra en faktiskt skillnad för de ungdomar som vi möter, berättar Fredrik Olofsson som är chef för socialförvaltningens nystartade enhet.

Teamet rör sig nu ute bland ungdomarna flera gånger i veckan och inte minst vid större evenemang under helgerna.

– Vi träffar ungdomar varje dag på alla de arenor som ungdomarna befinner sig. På dagtid i skolan och på kvällar på de olika fritidsgårdarna runt om i kommunen, Markan, Mötesplats Ljungdala men främst i offentliga utomhusmiljöer i centrala Hässleholm och i tätorterna. Vårt mål med det uppsökande arbetet är att få kunskap om de ungdomar som befinner sig i de olika riskmiljöerna. Många gånger är det ungdomar med negativ erfarenheter av vuxna som därför inte själva söker sig till vuxna när de behöver det. Relationsbyggande är vårt viktigaste verktyg för att kunna motivera ungdomarna till förändring.

Vad kan man göra bättre i Hässleholm när det gäller kommunens ungdomar?

–Vi behöver bli bättre på att göra ungdomarnas röster hörda, lyssna på dem och ta deras behov på allvar. Det är oerhört viktigt att ungdomarna får vara delaktiga och att de får en chans att påverka det som är viktigt i deras liv. Därför är det väldigt positivt med den pågående utredningen kring ett ungdomens hus i Hässleholm där man på ett bra sätt låter ungdomarna vara delaktiga.

Publicerad 29 January 2018 09:12

Lokaltidningen Hässleholms nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag