Nytt kvalitetsregister för behandling av spelberoende

HÄSSLEHOLM/SKÅNE. Antalet spelberoende med skulder växer. I takt med att lättillgängligheten för spel på nätet växer så ökar också antalet stora spelskulder. Man räknar med att upp till två procent av Sveriges vuxna befolkning har problem med spel och att en halv procent har ett regelrätt beroende.

Man har därför infört ett nationellt kvalitetsregister för spelberoendebehandling i Region Skåne. Registret kommer att bli ett verktyg för att utveckla och kvalitetssäkra behandlingen av spelberoende. Att registret hamnar i Skåne är ingen tillfällighet. Malmö och Skåne ligger långt framme när det gäller både forskning och behandling av spelberoende. Och man har förutom i Malmö och Lund, för drygt ett år sedan också startat upp spelberoendebehandling i Hässleholm.

– Det är inte fler som blir beroende men de som spelar har större problem och det kan bero just på att spelen är så lättillgängliga och snabba. Det i kombination med en aggressiv marknadsföring gör att den som är beroende får svårare att stå emot impulsen att spela, säger Anders Håkansson, enhetschef för vuxenpsykiatrimottagningen spelberoende i ett pressmeddelande.

Det nya kvalitetsregistret ska hjälpa till att förbättra vården av spelberoende men även vara ett stöd för forskningen

Publicerad 12 February 2018 08:49