Visning av översiktsplan förlängs

HÄSSLEHOLM. Utställningen av den fördjupade översiktsplanen över Hässleholms stad har visats för allmänheten de senaste veckorna på bland annat stadsbiblioteket i Hässleholm och i Stadshusets reception. Nu förlängs utställningen till och med den 12 mars, för att fler ska få ta del av planen men också få möjligheter att lämna synpunkter. I planen presenteras hur Hässleholm ska fortsätta att utvecklas till en nationell knutpunkt och en ung, urban, grön och robust stad. Den fördjupade översiktsplanen beskriver också vilken vision och vilka mål och strategier man har för att få Hässleholm att utvecklas.

- Med en gemensam målbild gör vi det enklare för fler att jobba åt samma håll. Det gör att vi snabbare kan rusta staden för hässleholmarnas framtida behov och lägga grunden för en positiv utveckling, säger stadsbyggnadskontorets förvaltningschef Jan Karlsson på kommunens hemsida.

Målet är att Hässleholm ska fortsätta att utvecklas och i förslaget presenteras också i stora drag hur höghastighetsjärnvägen med station skulle kunna få plats centralt i staden.

Publicerad 20 February 2018 11:11

Lokaltidningen Hässleholms nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag