Hälften av kommunens lärare tar ingen lunchrast

HÄSSLEHOLM.

Många lärare vittnar om att stressen i skolans värld gör att de inte hinner sitta ner och ta någon längre rast. Nära hälften av Hässleholms lärare upplever dessutom arbetssituationen så stressad att de inte hinner äta lunch.

Lärarnas Riksförbund Hässleholm vet om problemet och har lyft detta till kommunens skolchefer för att kunna följa upp problematiken med uteblivna lunchraster.

– Det som är förvånande är att det fortfarande är så många som inte kan/vill ta rast, trots att vi lyft problemet och informerat både medlemmar och chefer om att detta är viktigt. Arbetsgivaren måste se till att det finns tillräckligt med tid i schemat för raster och pauser, de bör också tala om för sina medarbetare att de tycker att det är viktigt med rast och att lunchrasten innebär att man är arbetsfri, den är inte till för elever, kopiering eller datortid, utan för att återhämta sig och samla nya krafter, säger Kristina Rauer ordförande Lärarförbundet, Hässleholm.

Lärarnas Riksförbund tillsammans Lärarförbundet i Hässleholm har undersökt hur det faktiskt ser ut med ”30 minuters (faktisk) lunchrast” och ungefär hälften av de tillfrågade säger att de har det svårt att få ihop den lagstadgade rasten. De svarar bland annat att det är svårt att få ihop personal som äter pedagogiskt, är lunchvärdar och rastvakter, om alla ska kunna ta sin rast.

– Det är många som tycker att man inte har tid att ta rast även om det finns tid i schemat, det är många uppgifter som ska hinnas med under dagen och det händer saker som inte kan vänta till man ”är i tjänst” igen. Vissa svarar att det är utlagt exakt 30 minuters lektionsfri tid så effektivt blir det kanske bara 15 minuters ledighet, säger Marie Lundgren biträdande kommunombud Lärarnas Riksförbund Hässleholm.

Då detta är första gången man genomför denna typen av undersökningar är man osäker om det alltid har sett likadant ut. Men i takt med att lärarbristen blir allt större är man medveten om att arbetsbelastningen inte minskar, snarare tvärt om. Att det inte finns tillräckligt med lärare är ett nationellt problem.

– Detta är ett arbetsmiljöproblem som vi hoppas kan få ordning på. Raster och pauser är nödvändiga för att man ska orka. Vi hoppas att vi genom att uppmärksamma problemet hjälper till att få bättre ordning på medlemmarnas scheman och prioriteringar, säger Kristina Rauer.

Publicerad 28 February 2018 16:00

Lokaltidningen Hässleholms nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag