Foto: Mostphotos

Hästveda får eget utegym

HÄSTVEDA

. Efter ett positivt besked från Jordbruksverket så är det nu klart att Hästveda får ett eget utegym intill motionsslingan vid Lillasjön.

I vår sätter arbetet igång med att förverkliga Hästveda Intresseförenings plan att skapa ett utegym på orten. Och gymmet är något man jobbat för att förverkliga ett bra tag.

– Ja, dett är något vi önskat och jobbat för ett bra tag, berättar Alf Månsson, Hästveda Intresseförening.

Projektstödet på 244 862 kronor från Jordbruksverket samt offentligt stöd från Leader LAG PH på 120 603 kronor gör nu detta möjligt. Planen är att anlägga utegymmet i anslutning till vandrings- och motionsslingan runt Lillasjön och man planerar för totalt sju stycken motionsredskap samt belysning i anslutning till vandrings- och motionsslingan.

– De här leaderbidragen är viktiga för den lokala verksamheten även här i Hästveda. Det har dragit ut något på tiden mot vad vi hoppats på men samtidigt är det roligt att Hästveda nu får det här gymmet som man kämpat för länge. Och det beräknas stå klart här framåt vårkanten, berättar Tommy Nilsson, ordförande Leader LAG PH

Publicerad 17 March 2018 00:00