Köpkraften ökar med sjunkande priser

HÄSSLEHOLM

. När bankerna släpper sina senaste index för bostadsköp så visar siffrorna att Hässleholm hamnar på femte plats vad gäller köpkraften. Det framgår av rapporten Boindex för kvartal 4 2017 som nyligen presenterades.

Siffrorna visar att köpkraften i Hässleholms kommun vad gäller småhus under det senaste kvartalet har ökat från ett index på 136,5 till 140,6. Vid index 100 går 30 procent av disponibelinkomsten till boendeutgifter. Ju högre siffran är, desto bättre marginal har hushållet vid bostadsköpet.

I övriga landet steg indexet för småhus från 123,1 i tredje kvartalet till 123,6 i det fjärde, medan indexet för bostadsrätter steg från 105,9 i tredje kvartalet till 109,4 i det fjärde.

Det som driver prissänkningarna är framför allt storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Under de senaste två åren har kopplingen mellan prisutveckling och köpkraft gått isär, men som en effekt av sjunkande priser börjar nu de två parametrarna möta varandra.

– Det är självklart positivt att man i kommunen har pengar över till annat efter sitt husköp. Och att ligga på en femte plats av 43 kommuner är väldigt bra, säger Sparbanken Skånes bankchef Gunilla Bengtsson.

Rapporten visar även att Kristianstad faller tillbaka något i Boindex, men ändå bibehåller sin position som en av de kommuner i landet där hushållen har mest pengar över efter att boendekostnaderna är betalda. Vid senaste rapporten ligger de på en fjärdeplats bland landets samtliga kommuner.

– Att köparna har råd med sitt boende men också pengar över innebär en bättre livssituation. Men precis som på andra orter har huspriserna stigit. Trots detta ligger vi på en bra nivå, säger Gunilla Bengtsson.

Antalet nyinflyttade ökar i Hässleholm och intresset för objekten som blir till salu är stort.

– Ja, min känsla är att efterfrågan på hus i kommunen ökar både centralt men de senaste åren även i ytterområdena. Pendlingsmöjligheterna är bra och många har insett att möjligheten till ett bra hus för mindre pengar än i storstäderna är möjligt i Hässleholm.

Publicerad 03 April 2018 00:00