4,8 miljoner satsas på kulturprojekt

HÄSSLEHOLM. Årets första fördelning av utvecklingsbidrag innebär att Region Skåne satsar 4,8 miljoner kronor på 37 utvecklingsprojekt inom kulturområdet. Av de 37 beviljade ansökningarna är 8 till musik, 7 teater, 7 dans, 4 bild och form, 3 litteratur, 3 film och rörlig bild, 3 folkbildning och 2 kulturarv. Ett av dessa är vandringsföreställningen ReAct! som äger rum i Helsingborg, Hässleholm och Malmö under sommaren 2018. De får 130 000 kronor från Region Skåne för projektet Moving City, ett koncept där man med hjälp av dans och koreografi som verktyg utforskar invånarnas relation till offentliga platser i den vardagliga miljön.

Under två veckor intar kompaniet en stad där de tillsammans med lokala volontärer utforskar det offentliga rummet och invånarnas förhållande till sin egen stad. Det färdiga resultatet presenteras i form av en vandringsföreställning i stadsrummet som ges vid ett par tillfällen per stad. Tanken är att invånarna ska få en ny bild av sin stad.

Publicerad 07 April 2018 00:00