Osby kommun går med underskott

OSBY. Åtgärder måste sättas in för att inte Osby kommun ska riskera att gå med ett underskott på 36 miljoner kronor under 2018.Kommunchefen har fått i uppdrag att föreslå åtgärder för att få budget 2018 i balans genom att presentera förslag till minskning av kommunens totala personalkostnader med minst 3 procent, vilket motsvarar omkring 20 miljoner kronor

Vid kommunstyrelsens senaste sammanträde beslutades det om ett antal åtgärder. Bland annat ska alla tillsvidareanställningar på Osby kommun ska beslutas i samråd mellan kommunchef och HR-chef och kontinuerligt rapporteras till kommunstyrelsen. Alla investeringar, exklusive VA-verksamheten, ska beslutas av respektive nämnd innan genomförande och stor restriktivitet ska gälla vid alla typer av inköp. Kommunstyrelsen kommer i slutet av april/början av maj att besluta om ytterligare effektiviseringar under 2018.

Publicerad 13 April 2018 10:14