Utställningen Slottets läderlappar visas på Hovdala

HOVDALA. Hovdala och naturen runt slottet är en av de artrikaste fladdermusområdena i Sverige. I området lever nämligen 16 av de totalt 19 svenska fladdermusarter som finns. I år har man därför inlett projektet ”Slottets läderlappar” där man kommer att inventera den fladdermuspopulationen som finns i området vid de olika årstiderna. Dessutom håller man också en fladdermusutställning som kommer att finnas tillgänglig för allmänheten de närmaste fem åren. Utställningen som ingår i ett LONA-projekt kommer också att vara pedagogiskt inriktad mot barn i skolåldern.

Med hjälp av utställningen och de guidade turerna vill man öka förståelsen för fladdermössen och öka intresset för djuren. Hovdala har redan idag över en halv miljon besökare årligen som man också hoppas ska besöka utställningen.

– Genom att skydda fladdermössen vid Hovdala försäkrar man inte bara fladdermössens överlevnad, utan även Hovdala som en samlingsplats för såväl djur som människor skriver Sandra Anderberg Programansvarig Hovdala Slott.

Den stora fladdermuspopulationen i Hovdalaområdet var tidigare till stora delar okänd. Genom att utföra ytterligare inventeringar vill man nu få en bättre inblick i populationen av fladdermöss vid Hovdala.

Publicerad 02 May 2018 11:58