Nya lokaler för nattjouren

HÄSSLEHOLM. Nattjouren för hemlösa som Socialförvaltningen bedriver i Hässleholms kommun kan behöva flytta på sig. Fastigheten på Stobygatan anses nämligen vara sliten och räddningstjänsten har dömt ut lägenheten på grund av säkerhetsbrister. För bara en tid sedan tvingades verksamheten dessutom akut flytta till en annan lägenhet i samma byggnad på grund av omfattande fuktskador.

Vid Kommunstyrelsens senaste sammanträde diskuterade man en eventuell flytt till kommunens fastighet på Götgatan. Tekniska förvaltningen, socialförvaltningen och räddningstjänsten bedömer att dessa lokaler skulle passa bra för socialförvaltningens nattjour. Lokalen uppfyller säkerhetskraven och här kan fem hemlösa personer erbjudas nattvila. Det krävs dock vissa verksamhets- och säkerhetsanpassningar som beräknas kosta 600 000 kronor. KSAU föreslår att verksamhetsanpassningen genomförs och att finansiering sker genom omdisponering. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen.

Publicerad 11 May 2018 10:34