Osby kommun vill ha in fler förslag om Naturbruksområdet

OSBY. Hushållningssällskapet Skåne tog för en tid sedan över verksamheten där Naturbruksgymnasiet i Osby bedriver sin undervisning. De har nu bestämt att fastigheterna på området ska tömmas, vilket kommer att ske successivt.

En kommunal arbetsgrupp är tillsatt för att kunna kartlägga förutsättningarna för området. Gruppen har också tittat på hur och om byggnader och kringliggande område skulle kunna användas och utvecklas. Tre förslag på inriktningar har tagits fram men man uppmanar medborgarna att fortsätta höra av sig med idéer och synpunkter.

Förslagen man diskuterat är att bygga sjönära och centrala boenden och då flytta Parkskolans verksamhet till Naturbruksområdet, utveckla kommunens näringsliv och då skapa en inkubatorverksamhet på området. Det sista förslaget skulle innebära bostäder med rekreationsområde

Den 12 juni bjuder man in allmänheten för en medborgardialog.

Publicerad 29 May 2018 13:08

Lokaltidningen Hässleholms nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag