Kortare tjänsteresor- då ska bilen få vila

HÄSSLEHOLM.

Hässleholms kommun är stadens största arbetsplats med sina drygt 4000 anställda. Som policy har kommunen att man ska cykla eller gå arbetsresor som är mindre än tre kilometer. Om denna policy följs vet man dock inte.

–Det är ingen som följt upp policyn eller undersökt om man följer detta. Men hade vi alla tagit cykeln istället för bilen för kortare sträckor hade det medfört både positiva hälsoeffekter men också något positivt för miljö och ekonomi, säger Vidar Albinsson, folkhälsostrateg i Hässleholm.

Totalt finns ett tiotal cyklar i kommunens ägo till förfogande för de anställda, redo att lånas ut, varav tre av dessa är elcyklar. Förhoppningen är enligt Vidar Albinsson att kommunen nu ska köpa in ännu fler cyklar, vilket skulle underlätta att policyn efterföljs.

–Det är klart att det finns undantag, där bilen är ett måste, som när man ska transportera tyngre saker. Men annars är det idag ofta kortare sträckor som körs med bil och dessa hade i många fall kunnat ersättas med cykel eller promenad.

I den undersökning som Cykelfrämjandet gjort rekommenderas att förutom att få fler Hässleholmsbor att ta cykeln när de ska någonstans också driva ett aktivt internt arbete för att främja cykling bland de kommunanställda till, från och inom arbetet. Att tillse entrénära, väderskyddad parkering och att köpa in tjänstecyklar för resande i tjänst är några exempel på åtgärder som bör göras, sägs det i rapporten.

–Jag tror att ju fler företag och myndigheter som cyklar desto fler arbetsplatser tar efter. Föregår vi med gott exempel själva så tror jag att det smittar av sig, vilket bara har positiva effekter, menar Vidar Albinsson.

Med färre bilar på gatorna ökar också framkomligheten, utsläpp och buller minskar och folkhälsan förbättras allt i enlighet med hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Publicerad 31 May 2018 06:30

Lokaltidningen Hässleholms nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag