Lokal undervisningsmodell visas upp på nationell konferens

HÄSSLEHOLM

. T4vux i Hässleholm har sedan en tid tillbaka arbetat med ett RSFI-projekt (Resurs, Språk, Friskvård, Integration). I höst får man chans att presentera projektet på den internationella konferensen Symposium.

Undervisningsmodellen man använder sig av på T4vux har visat sig vara framgångsrik. Modellen man arbetat fram bygger på att den integrationsresa som många nyanlända gör delas in i olika faser. Man menar att de som kommer till Sverige från utlandet måste få landa och samla ihop sig innan det går att lära sig något nytt för framtiden.

Enligt T4vux så kommer möjligheten att söka jobb först när man fungerar och kan göra sig förstådd på svenska.

– Att i språkutbildningen möta eleverna olika beroende på om de befinner sig i landa- , lära- eller jobbfasen är ett sätt att effektivisera och individualisera utbildningen för eleverna. Vilket vi under den här perioden har sett gett fina resultat, berättar Jan-Ole Engkvist, rektor T4vux.

Målet med projektet är också att etablering och SFI-utbildning ska utgöra en helhet som utgår från elevernas individuella behov och förutsättningar.

Projektet inleddes för tre år sedan med förstudien ,"Integration på goda grunder", som tittade närmare på de problem och behov som SFI-elever med kort skolbakgrund med långsam progression, migrationsstress eller posttraumatiskt stressyndrom samt elever med fler än 525 undervisningstimmar.

– Projektet har drivits som ett ESS-projekt och när det går ut vid årsskiftet så hoppas vi få beviljat att fortsätta driva ett nytt projekt som tar vid där RFSI slutar när projekttiden för detta tar slut. Projektet vi gärna vill fortsätta med heter Origo vilket innebär att hitta nya vägar ut på arbetsmarknaden för nyanlända, där man bland annat tar hänsyn till den problematik man har med sig.

Vart tredje år anordnas den nationella konferensen, Symposium av Nationellt centrum för svenska som andraspråk. En konferens som riktar sig till personal i grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Och till årets konferens i oktober så har T4Vux i Hässleholm, bjudits in för att berätta om sitt RSFI-projekt och dess arbete.

– Det betyder oerhört mycket för oss att att vårt arbete uppmärksammas i hela landet och inte minst i de som kommer från utlandet som kommer till konferensen för att lyssna på vad vi har åstadkommit här i Hässleholm. Det är verkligen stort att vi får denna möjligheten, säger Jan-Ole Engkvist.

Publicerad 05 June 2018 11:40

Lokaltidningen Hässleholms nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag