Narkotikarelaterad dödlighet ska minskas med nässpray

SKÅNE. För att minska dödligheten till följd av överdoser så har nu Region Skåne börjat dela ut läkemedlet Naloxon

Sverige ligger högt i överdosstatistiken vid europeiska jämförelser och Region Skånes har nu som syfte med Naloxonprojektet att minska antalet dödsfall och skador till följd av överdos.

Opiodöverdoser kan leda till andningsstillestånd, hjärtstopp och död. Med Naloxon kan dock opioideffekten hävas.

- Det är glädjande att vi äntligen kan starta med utdelning av Naloxon på ett strukturerat sätt.För personer som är i riskzonen för överdos kan tillgången till läkemedlet vara en fråga om liv och död. Projektet kommer att ge oss mycket ny kunskap, säger Maria Landgren, läkemedelschef i Region Skåne i ett pressmeddelande.

Publicerad 07 June 2018 00:00

Lokaltidningen Hässleholms nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag