Ett steg närmare ett Ungdomens hus

HÄSSLEHOLM

. Hässleholms unga har nu fått komma till tals och säga sitt. Och utredningen som gjorts visar att majoriteten av ungdomarna saknar ett centralt Ungdomens hus i Hässleholm.

Efter en komplett utredning där drygt 500 ungdomar intervjuats saknas nu bara ett ja från kommunfullmäktige innan ett Ungdomens Hus kan bli verklighet.

Ett Ungdomens Hus i centrala Hässleholm har diskuterats i många år och i oktober 2017 satte man ihop den projektgrupp som nu sammanställt den utredning som ligger till grund för den framtida verksamhet man önskar i centrum som riktar sig mot unga i åldrarna 13-20 år.

De tre politiska blocken är alla överens om att behovet av ett Ungdomens hus finns och ser också positivt på den utredning som gjorts.

– Vi är glada att äntligen kunna presentera ett förslag och nu handlar det om att få fram en slutprodukt som vi alla är överens om, säger Robin Gustavsson (KD).

Markus Jensen och Catharina Hjalmarsson har som projektledare tillsammans med ungdomsambassadörerna Omar Al-Ganas och Malin Tillman samt styrgruppen nu plockat fram det färdiga förslag som man önskar att kommunfullmäktige tittar närmare på.

–Det är en omfattande utredning som gjorts men nu har vi något att luta oss mot och att ungdomarna har fått vara med ända från start har känts viktigt. Det är de som ska använda huset och då har det också känts viktigt att de har fått vara involverade. Det är en flexibel målgrupp vi arbetar med vilket gör att det krävs ett flexibelt Ungdomens Hus, säger Markus Jensen.

Omar Al-Ganas har engagerat sig i frågan och är också en av de två ungdomsambassadörer i kommunen.

– Jag är stolt över att få representera ungdolmarnas röst och det är roligt att äntligen få lägga fram det förslag som vi arbetat med en lång tid.

Önskan från ungdomarnas håll har dock varit att lokalerna ska ligga centralt och i förslaget finns också med att Markans verksamhet flyttas över i det nya Ungdomens Hus när det står färdigt. Tekniska nämnden har fått i uppdrag att se över lämpliga lokaler senast den 20 april 2019.

– Nu är vårt mål att göra verklighet av det är förslaget och komma framåt relativt snabbt, det är vi alla överens om, säger Robin Gustavsson.

Publicerad 11 June 2018 16:14

Lokaltidningen Hässleholms nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag