Skåne sätter högre klimatmål

SKÅNE. Målen för klimatutsläpp som sattes i Skåne till 2020 nåddes redan 2015. Därför höjer man nu ribban ytterligare med nya mål vilket innebär att man siktar på att sänka klimatutsläppen med ytterligare två tredjedelar från dagens nivå innan 2030.

– Klimatarbetet har varit framgångsrikt i Skåne. Vi har höga ambitioner och ska gå före. Det har vi gjort de senaste tio åren, och det vill vi fortsätta göra, säger Annelie Johansson, miljödirektör på Länsstyrelsen i Skåne i ett pressmeddelande.

Det tidigare målet att minska växthusgasutsläppen med 30 procent till 2020 nåddes alltså redan 2015. Detta trots att Skånes befolkning samtidigt växte med 235 000 personer och hade en kraftig ekonomisk tillväxt under perioden.

Enligt Petter Forkstam, ordförande för Klimatsamverkan Skåne och Energikontoret Skåne, beror framgången bland annat på utbyggnaden av fjärrvärmen som på så sätt fasat ut de äldre oljepannorna i många villor. Dessutom har man arbetat för en klimatsamverkan mellan Region Skåne, Länsstyrelsen och Kommunförbundet Skåne.

–Målet är högt ställt, men vi har skåningarna med oss. När vi frågade 3000 personer i Skånepanelen svarade nästan alla att de ser klimathotet som ett allvarligt problem och att de är beredda att ändra sitt beteende av hänsyn till klimatet, säger Dolores Öhman, regionråd i Region Skåne i pressmeddelandet.

Publicerad 19 June 2018 10:29