Kvinnojour med fokus både på barn och kvinnor

HÄSSLEHOLM. Frida Kvinnojour i Hässleholm har även tidigare tagit emot kvinnor och deras barn. Men under 2018 har man nu valt att lyfta ut barnverksamheten från det skyddade boendet och istället skapat en extern anläggning där man istället sköter barnomsorg med hjälp av egen personal.

Ett upplägg som är helt unikt i landet. Genom att de nu kan erbjuda förskolebarnen lunch som mellis, som på ett ”vanligt dagis”, så ges kvinnorna på boendet möjlighet att arbeta, studera eller annat under den tid de bor i det skyddade boende.

Frida Kvinnojour i Hässleholm uppfyller dessutom samtliga krav och kriterier för att få ta emot barn i skyddade boenden enligt Socialstyrelsens senaste rapport.

Under hösten 2018 planerar man dessutom för ytterligare fyra utslussningsboenden och därmed innebär detta att Frida Kvinnojour med sina 22 platser blir ett av Sveriges största skyddade boenden.

Publicerad 20 June 2018 11:44