Kvinnan fick rätt mot kommunen och har fortsatt rätt till särskilt boende trots att hon tackat nej till totalt fem platser som inte passat kvinnan.

Kvinnan fick rätt mot kommunen och har fortsatt rätt till särskilt boende trots att hon tackat nej till totalt fem platser som inte passat kvinnan. Foto: Mostphotos/genrebild

Kvinna fick rätt mot kommun- har fortsatt rätt till särskilt boende

HÄSSLEHOLM.

En 81-årig kvinna i Hässleholm får rätt mot kommunen när det gäller särskilt boende efter att kvinnan överklagat kommunens beslut i förvaltningsrätten.

Under våren 2017 blev kvinnan beviljad plats på ett äldreboende. En plats där hon också skulle kunna bo med sin make, vilket innebar ett så kallat parboende där de kunde leva tillsammans som par. Under året som gick därefter tackade dock kvinnan nej till totalt fyra parboende och ett enkelrum, vilket gjorde att omsorgsnämnden ansåg att kvinnan inte längre var i behov av ett särskilt boende. Nämnden ansåg istället att det skulle vara fullt tillräckligt att kvinnan fick hjälp av hemtjänsten i sitt eget hem.

Något som kvinnan ansåg vara fel och överklagade upphävningen. Hon skriver också i sin överklagan att hon anser att ett omprövande av beslutet innebär att hon kommer sist i kön för ett särskilt boende och hon anser att behovet kvarstår och att hon önskar en plats på ett boende i centrala Hässleholm tillsammans med sin man och inte ensam, vilket hon har erbjudits men som kvinnan valt att tacka nej till, då hon dessutom själv tidigare arbetat på det boendet som erbjöds, vilket enligt kvinnan kändes olämpligt.

Enligt Förvaltningsrätten ska det beslut som togs 2017 ligga kvar då det beslutet som omsorgsnämnden tog då inte är försett med ett återkallelseförbehåll. Man anser inte heller att nämnden i sitt beslut tidigare har vilseletts eller liknande och därför har omsorgsnämnden inte fog för att dra in beslutet om särskilt boende för kvinnan. Förvaltningsrätten upphäver därför det överklagade beslutet och kvinnan har därmed fortsatt rätt till ett plats på ett äldreboende.

Publicerad 17 October 2018 10:27